ACTUEEL

‘Middelgrote ziekenhuizen scoren bovengemiddeld’

Middelgrote ziekenhuizen scoren bedrijfsmatig beter dan kleine of grote ziekenhuizen. Dat constateren BDO Accountants en Adviseurs op basis van een eigen benchmark.

Ziekenhuizen met een jaaromzet van 100 tot 200 miljoen euro scoren volgens BDO zowel qua bedrijfsresultaat, winstmarge als financieel weerstandsvermogen bovengemiddeld. Het bedrijfsresultaat van deze 33 middelgrote ziekenhuizen is in 2011 toegenomen met 35,7 procent, terwijl kleine en grote ziekenhuizen hun resultaat juist zagen dalen met respectievelijk 1,8 procent en 35,6 procent.

Winstmarge

Qua winstmarge -dat wil zeggen het resultaat als percentage van de totale opbrengsten- hebben middelgrote ziekenhuizen met een score van 2,4 procent  verreweg de grootste winstmarge. Dit is een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2010. De grote ziekenhuizen hebben hun winstmarge juist zien teruglopen van 2,3 procent naar 1,5 procent. De kleine ziekenhuizen hebben hun winstmarge weten te handhaven op 1,6 procent.

Rentabiliteit

Ook voor wat betreft de rentabiliteit op het eigen vermogen zijn de middelgrote ziekenhuizen met een percentage van 15,7 procent de grote ziekenhuizen voorbij gestreefd. Bij grote ziekenhuizen is dit teruggelopen naar 9,3 procent, waar dit in 2010 nog 16,7 procent was. Middelgrote ziekenhuizen presteren volgens BDO ook het meest gelijkmatig: individuele verschillen in financiële performance liggen minder uiteen dan bij kleine en grote ziekenhuizen.

Wendbaar

Als reden voor de goede financiële performance van de middelgrote ziekenhuizen voert BDO aan dat deze groep ziekenhuizen voldoende schaal heeft en tezelfdertijd wendbaar genoeg is om snel in te spelen op veranderingen. Zo hebben ze de bedrijfsopbrengsten op peil weten te houden door wegvallende opbrengsten te compenseren met alternatieve inkomsten. Ook weten ze de kosten met succes terug te brengen.

Te groot

Volgens BDO werpen de uitkomsten van de benchmark nieuw licht op de discussie over de optimale omvang en het aantal ziekenhuizen. “Aan de cijfers over 2011 kunnen zeker geen definitieve conclusies worden verbonden, maar het lijkt een indicatie dat ziekenhuizen behalve te klein misschien ook te groot kunnen zijn”, aldus BDO. Dit laat onverlet dat kleine ziekenhuizen ook volgens BDO kwetsbaar blijven. Om die reden pleit BDO voor een early warning system, waarbij algemene ziekenhuizen jaarlijks gemonitord worden op indicatoren als kwaliteit en financiële performance, gekoppeld aan een centrale aanpak als een ziekenhuis een aantal jaren slechte scores haalt.

Vergelijkbaarheid

BDO merkt ook op dat de vergelijkbaarheid van ziekenhuisjaarverslagen in 2011 verder is verslechterd. De jaarverslagen worden in toenemende mate gekleurd door de vele keuzemogelijkheden in de verslaggeving. BDO vindt dan ook dat de overheid de verslaggevingsregels moet vereenvoudigen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ben

4 oktober 2012

Ik wil niet veel zeggen maar kunnen we ons beter niet druk gaan maken over de zorg die we krijgen in het ziekenhuis. Ik heb bijvoorbeeld de admiraal de ruyter zieken huis. Nog nooit zo een slecht ziekenhuis meegemaakt aks die in Goes Zeeland. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat na een operatie (buik) zonder verdoving een paar dagen liggen is geen pretje. Zij krijgen van mij een. -10.

Jaap van den Heuvel

5 oktober 2012

Winst in de zorg, heren accountants van BDO, is geld dat niet ten goede is gekomen aan de patiëntenzorg. Daarbij hebben grotere ziekenhuizen veel te maken met complexe behandelingen waar geen adequate vergoeding tegenover staat. Dat drukt de "winst" ook nogal. Dus winst voor het ziekenhuis is verlies voor de patiënt.

Top