ACTUEEL

‘Tariefverhoging in orthodontie is onacceptabel’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) draait per 1 juli 2009 een eerdere verlaging van de maximumtarieven voor orthodontie gedeeltelijk terug. Het College van beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de NZa de orthodontisten in 2007 onvoldoende heeft voorbereid op een nieuwe manier van berekenen van de tarieven. De Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden de tariefverhoging onacceptabel.

Terugdraaien tariefverlaging

Vanwege de uitspraak van de rechter heeft de NZa de door de orthodontisten aangevoerde bezwaren tegen de tariefverlaging in 2007 opnieuw beoordeeld. Na uitvoerig overleg met de betrokken marktpartijen is er besloten tot het gedeeltelijk terugdraaien van de tariefverlaging. De aanpassing is geldig tot een nieuw tarief per 1 januari 2010 is vastgesteld. Hiervoor doet de NZa onderzoek naar recente gegevens over kosten en inkomsten van de gemiddelde orthodontist. De resultaten zullen eind dit jaar bekend zijn. Mocht de minister vanaf dan vrije prijzen willen hanteren, dan kan het onderzoek gebruikt worden ter monitoring.

Advies voor omzeilen prijsstijging

De NZa vindt dat zij rekening houdt met de belangen van de consument door de verlaging niet geheel terug te draaien. De Consumentenbond en ZN kunnen zich niet vinden in een gemiddelde prijsverhoging van dertien procent. Dit omdat bijvoorbeeld een gemiddelde beugelbehandeling grotendeels voor rekening komt van de consument. Door structurele prijsverhogingen halverwege het jaar in te voeren, wordt de consument de mogelijkheid ontnomen zich hiervoor te verzekeren. De partijen pleiten er dan ook voor om te tarieven voorlopig met rust te laten. Daarnaast adviseren zij consumenten die binnenkort een beugel nodig hebben voor 1 juli een offerte aan te vragen. Mocht de prijsstijging toch plaatsvinden, dan kunnen zij deze omzeilen.

‘Tijdens het spel de regels veranderen’

De Consumentenbond en ZN betreuren dat de tariefverhoging niet gebaseerd is op gedegen onderzoek. “Dat kostenonderzoek volgt pas later, terwijl nu de prijzen al omhoog gaan. Dit is de omgekeerde volgorde. Doordat het middenin het jaar gebeurt is het ook een typisch geval van tijdens het spel de regels veranderen. Mensen die gebruik maken van de orthodontist zijn daardoor gedupeerd,” aldus directeur van de Consumentenbond Bart Cambée namens beide partijen.

NZa: Liberalisering is nog steeds mogelijk

Beide partijen kunnen zich niet vinden in het voornemen om de markt voor orthodontie in 2010 te liberaliseren. Het ontbreken van kwaliteitsindicatoren vinden zij bezwaarlijk. De NZa adviseert minister Klink van VWS echter nog steeds de prijzen voor orthodontie per 1 januari 2010 vrij te geven, mits er aan alle randvoorwaarden is voldaan. Volgens de NZa is de orthodontiemarkt al in een vergevorderd stadium. Prijzen zijn reeds transparant door middel van prijsopgaven vooraf en orthodontisten zijn ver met het transparant maken van de inhoud en kwaliteit van zorg, aldus de NZa. De NZa benadrukt de rol van de overheid en consumentenorganisaties om consumenten voor te bereiden op de liberalisering.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top