ACTUEEL

Zorgsector is sociaal innovatiever dan bedrijfsleven

De zorgbranche is sociaal innovatiever dan het bedrijfsleven. Op een schaal van 7 scoort de zorg gemiddeld een 4,4 wat een kwart beter is dan de score van het bedrijfsleven. Dat blijkt uit de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 van INSCOPE die vrijdag 5 oktober is gepresenteerd tijdens het congres ‘Ondernemen in Zorg 2012’ in het Evoluon in Eindhoven.

In het onderzoek waarderen zorgmedewerkers hun werk met een 7,2. Aad Koster, directeur van ActiZ, organisatie van zorgondernemers verbindt dit met sociale innovatie, "het slimmer en anders werken". Dit geeft medewerkers meer ruimte om hun werk zelf in te delen en in te vullen in overleg met cliënten. "De resultaten zijn beter en de medewerkers en cliënten tevredener. Uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat zorgorganisaties die bezig zijn met sociale innovatie beter te presteren als het gaat om goed werkgeverschap, kwaliteit van zorg en financiën dan organisaties die dat niet doen.  "Het anders organiseren werkt", zegt Koster. Hij wijst op de verandering in zorginstellingen naar kleinschaligere afdelingen en woongroepen, waardoor medewerkers meer contact hebben met de cliënt en minder vaak werk hoeven over te dragen. "De professie komt meer aan bod." In opdracht van ActiZ heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam de bestaande Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor specifiek toegepast op de zorgsector.

Succes zorgorganisatie

Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam: “Uit de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 blijkt dat sociale innovatie [d.w.z. flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken, en co-creatie] cruciaal is voor het succes van zorgorganisaties. Alleen “meer handen aan het bed” is niet voldoende. Door kennis beter aan te wenden, kunnen cliënten beter worden bediend. Om beter te presteren dienen zorgorganisaties met name investeren in samenwerking met externe partijen. Hierbij is vooral kennisdeling met cliënten van vitaal belang. Voor het realiseren van meer eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten is vooral slimmer werken belangrijk. Slimmer werken bevat onder andere meer autonomie voor zorgmedewerkers en het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling .”

Sociale innovatie

Bij sociale innovatie gaat het om vernieuwing en ontwikkeling van de medewerkers, de organisatie en het management om beter te presteren, betere zorg te kunnen leveren en productiever te zijn. Voorbeelden zijn: meer ruimte voor eigen initiatief van medewerkers, minder regelgeving en meer decentrale besluitvorming.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top