ACTUEEL

Zorg bewijst ‘verandervermogen’ voor toekomst

De zorgbranche is goed voorbereid op veranderingen in de toekomst. Dat blijkt uit de Benchmark in de Zorg 2012, het onderzoek dat PriceWaterCoopers jaarlijks voor ActiZ uitvoert. Dit onderzoek is vrijdag 5 oktober gepresenteerd tijdens het congres ‘Ondernemen in Zorg 2012’ in het Evoluon in Eindhoven.

Het ‘verandervermogen’ bij medewerkers krijgt afgerond een 7 en dat is een stijging ten opzichte van 2010 en 2011 (toen was dit een 6,5). Niet alleen voor jonge, maar ook oudere zorgprofessionals (55+ers) tonen de flexibiliteit om te veranderen en worden door de organisatie in staat gesteld om te veranderen.

Veranderkracht

De  benchmarkt geeft de veranderkracht van medewerkers aan in twee dimensies: de bereidheid om te veranderen en het zien van mogelijkheden om te veranderen. Ten opzichte van 2010 is in 2012 op beide dimensies de veranderkracht toegenomen. Het aandeel medewerkers dat bereid is te veranderen en daar bovendien de mogelijkheden toe ziet, is toegenomen van 33,7% in 2010 naar 36,5% in 2012. “Dat lijkt misschien geen grote stijging, maar het gaat toch om ruim 1.600 medewerkers die ieder ook weer anderen kunnen inspireren”, aldus de onderzoekers.

Borgen van veranderingen

Medewerkers zijn tevens positiever geworden over borgen van veranderingen in de organisatie.”De score is met 5,9 nog steeds niet hoog, maar het is wel de indicator uit de MedewerkerMonitor die het sterkst stijgt: van 5,6 naar 5,9. Het borgen van veranderingen is een belangrijk element in de veranderpotentie: als medewerkers het gevoel hebben dat veranderingen niet echt worden verankerd, tast dit hun motivatie om bij de volgende verandering weer mee te werken ernstig aan”, aldus de onderzoekers.

Deltaplan Ouderenzorg

ActiZ stelt dat  innovatie- en veranderkracht voor de zorgbranche van essentieel belang is, zeker met het oog op de nabije toekomst. Zo krijgen cliënten de regie over de zorg die zij nodig hebben, schetst ActiZ in haar Deltaplan Ouderenzorg. Hierin stippelt de brancheorganisatie uit hoe de zorg de komende jaren georganiseerd en gefinancierd moet worden om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst aan de steeds grotere groep ouderen zorg van goede kwaliteit kunnen blijven leveren.  Met de regie bij de cliënt als uitgangspunt wordt straks in nauw overleg met de zorgaanbieder overlegd welke zorg geboden kan worden en wat de cliënt (nog) zelf kan doen of organiseren. Bij dat laatste verwacht ActiZ een grote rol en betrokkenheid van de sociale omgeving van de cliënt.  “Deze transitie vraagt om een andere rol van zorgaanbieders en hun medewerkers. De standaard zorgpakketten die zij nu nog aanbieden, zullen in de toekomst worden vervangen door maatwerk. Daarvoor moeten zorgprofessional ook de regelruimte hebben en goed geschoold zijn.”

Interne dialoog

Robbert-Jan Poerstamper van PWC: “Belangrijkste aandachtspunt dat uit de Benchmark in de Zorg naar voren komt, is dat de interne dialoog tussen medewerkers en het management van zorgorganisaties moet verbeteren. Een goede afstemming intern ondersteunt de goede en directe dialoog tussen cliënt en zorgmedewerker, een belangrijk onderdeel van het Deltaplan. Op dit punt is er het komend jaar veel ‘werk aan de winkel’ voor de zorgbranche.”  

ActiZ Benchmark in de Zorg 2012

De ActiZ Benchmark in de Zorg doet jaarlijks onderzoek naar financiële bedrijfsvoering, medewerker- en cliëntenoordeel. Ruim 80 procent van de ActiZ-leden (met 90 procent van de brancheomzet) nam deel aan de benchmark. De benchmark maakt volgens ActiZ duidelijk dat zorgorganisaties willen leren en zich willen verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top