ACTUEEL

Zorggebruik zorgmedewerkers onder de loep

Zorggebruik van medewerkers in de zorg verschilt sterk per instelling. Dit wordt onderwerp van het promotieonderzoek Analyse en optimalisering zorgconsumptie van medewerkers in de gezondheidszorg onder leiding van prof.dr. Bram Steijn en dr. Lars Tummers.

Het onderzoek vloeit voort uit de meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting IZZ en de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam(EUR) die zij op maandag 1 oktober 2012 hebben ondertekend.

Inzicht en Preventie

“Stichting IZZ ondersteunt organisaties in de zorgsector bij hun gezondheidsbeleid en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. De hoge mate van spreiding in het zorggebruik, ook binnen de verschillende zorgsectoren, is voor ons een aanleiding voor nader onderzoek naar beïnvloedbare oorzaken.” aldus Dominique Vijverberg, Algemeen directeur Stichting IZZ. Met de uitkomsten van het onderzoek willen de onderzoekers onder meer vaststellen hoe zorggebruik voorkomen kan worden om zo de inzetbaarheid van zorgmedewerkers te vergroten.

Zorgmedewerkers blijken meer gebruik te maken van fysiotherapie en psychische zorg in vergelijking met landelijke gegevens. Als het gaat om fysiotherapie heeft  4 op de 10 bij IZZ verzekerde zorgmedewerkers in 2011 fysiotherapie gebruikt. Vergeleken met 2010 is dit een stijging van 2%. Opvallend is dat het aantal gebruikers van fysiotherapie onder ziekenhuispersoneel daalde.

In het onderzoek maken de onderzoekers gebruik van de geanonimiseerde gegevens van de IZZ Zorgverzekering over zorggebruik. Een op de vier medewerkers in de zorg maakt gebruik van de IZZ Zorgverzekering. Inzicht in de variatie in zorggebruik en de beïnvloedbare oorzaken biedt mogelijkheden voor een preventieve benadering.

Promotie-onderzoek

Promotor prof.dr. Bram Steijn geeft aan: “Als onderzoekers hanteren wij niet alleen een wetenschappelijke doelstelling, maar ook een maatschappelijke. Ons werk moet echt iets opleveren, dat maakt deze samenwerking ook zo mooi.” Het onderzoek wordt in de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) binnen de afdeling Bestuurskunde uitgevoerd. Prof.dr, Bram Steijn en dr. Lars Tummers hebben de dagelijkse leiding. Babette Bronkhorst MSc is de promovendus die het onderzoek gaat uitvoeren. Tevens hebben prof.dr. Kim Putters van iBMG en prof.dr. Victor Bekkers van FSW namens de EUR zitting in de begeleidingscommissie.

Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is zorgmedewerkers een eigen zorgverzekering te bieden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en  duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top