ACTUEEL

Groot tekort aan allochtone medisch specialisten

Er bestaat een groot tekort aan allochtone medisch specialiste, wat slecht is voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Niet-westerse artsen komen vaak moeilijk op de opleidingen tot specialist onder meer door vooroordelen. Dat meldt De Volkskrant op basis van recent onderzoek en praktijkervaringen van allochtone artsen.

Volgens onderzoek van hoogleraar Tineke Abma ligt het onder meer aan een taalachterstand waardoor allochtone artsen niet foutloos Nederlands spreken dat zij moeilijk op de opleidingen tot specialist komen, waar de plekken schaars zijn. Ook de leeftijd speelt mee; de allochtone artsen zijn gemiddeld iets ouder. Abma stelt in de Volkskrant voor dat de specialisten kritisch naar hun selectiecriteria moeten kijken. 'Het is misschien confronterend, maar de medische stand heeft de neiging zichzelf te klonen. Ze zoeken mensen die zijn zoals zij zelf, witte mannen vooral. Een ballerig accent is dan geen probleem, een Arabisch wel. Zelfs als er grote tekorten zijn, zoals bij pathologie bijvoorbeeld, wordt een westerse immigrant gehaald, een Fin of zo.”

Bijspijkeren studenten

Het VUmc gaat allochtone studenten bijspijkeren, zodat er meer niet-westerse specialisten komen. Vaak worden zij nu huisarts of keuringsarts. Eenderde van de studenten medicijnen in de grote steden is niet-westers, terwijl het aantal allochtone medisch specialisten op 5 á 6 procent ligt. De cijfers uit het onderzoek van Abma zijn schattingen; registreren op basis van etniciteit mag niet.

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Pollux

5 oktober 2012

Heb nooit vermoed dat ziektes een bepaalde nationaliteit hadden...of zich in hun genezing lieten leiden door auto,- of allochtoon...Opmerkelijk...

Anoniem

5 oktober 2012

Als deze mensen waar het nu om gaat de Nederlandse taal beheersen mag er niets in de weg staan. En dan lijkt het mij sterk dat ze bij een sollicitatie worden afgewezen. Nogmaals, als men in Nederland wil gaan werken als medisch specialist of wat dan ook moet je de taal beheersen. Wat heeft een cliént aan een arts als zij elkaar niet kunnen verstaan.......

Anoniem

5 oktober 2012

ik zie niet in hoe een asielzoeker voir kwaliteit kan zorgen. laat staan kostendrukking. misschien de helft ( vrouwelijke) helft vd patiënten weigeren?

Anoniem

5 oktober 2012

Wanneer ik in een ziekenhuis kom en ik krijg te maken met een arts die zo slecht Nederlands spreekt dat fatsoenlijke communicatie een probleem vormt, vraag ik om een andere arts. Zo simpel is dat. Wie is de klant?

kruis

5 oktober 2012

Sinds wanneer vinden we het voor cliënten een probleem dat mensen (artsen of specialisten) NIET van allochtone afkomst zijn? dioe lui uit Arabië komen hier dan doen ze het maar met ons soort mensen. En ik wil zeker geen hoofddoek (of hanekam, of piercingfiguur, of tatooeigenaar) aan mijn verpleegbed. Wanneer worden we weer rationeel????

damen

6 oktober 2012

iedereen krijgt de kans om te worden wat hij wilt, dus geen gezeik.over dat allochtone gedoe!

Pollux

6 oktober 2012

Het zou toch wel als het summum van arrogantie kunnen worden beschouwd indien wij, hetzij als Nederlandse toerist, doch evenmin als medebewoner in het buitenland een medische behandeling van een Nederlandse arts zouden eisen…
Alsof wij zouden moeten twijfelen aan de technische medische vaardigheid van een autochtone specialist….Wie bedenkt zoiets…?

Anoniem

6 oktober 2012

Wat een gezeik! Als je leert en je wordt dokter ongeacht je afkomst...prima! Maar als je als allochtoon in Nederland een arts van je eigen soort wilt....DOEI!!! Ga dan lekker naar je eigen land! Als ik in het ziekenhuis ben, ziek ben wil ik een goede dokter, ongeacht zijn of haar persoonlijke geloof of afkomst...het gaat om zijn of haar kunnen als dokter!

merhai

8 oktober 2012

grappig al die heftige reacties met een hoog " eigen volk eerst" gehalte.
Het feit is dat bij geschiktheid en gelijkheid van kandidaten de meerderheid van de selectiecommissies kiest voor de "witte" kandidaat. Dat geldt niet alleen bij start van de opleiding maar ook na afronding van de opleiding als een medisch specialist op zoek gaat naar een vaste plek.
Natuurlijk wil de witte intellectueel niet horen dat hij bevoordeeld en bevooroordeeld is, dat past niet binnen "onze fatsoensnorm" en zal misschien niet bewust gebeuren, maar het is wel zo.
Iemand die dat niet erkent moet zich schamen voor dit middeleeuws gedrag. Trouwens dit is een fenomeen dat zich in meerdere sectoren voordoet, waarom is er bijvoorbeeld geen "zwarte" minister??

Pollux

8 oktober 2012

Er is geen "zwarte minister" geachte heer/ mevrouw merhai...omdat deze zich nog niet heeft aangediend...U generaliseert...U bedient zich van veronderstellingen U beweert,... zonder overtuigende argumenten..Van de allochtoon wordt wel verwacht dat hij/zij wel aan de vereiste kwalitatieve eigenschappen voldoet...niet in de laatste plaats de kennis van de Nederlandse taal...

Anoniem

8 oktober 2012

Zullen we anders aan allochtoon minister president maken?

Anoniem

8 oktober 2012

ja , Pollux, jij hebt zeker wel argumenten....
En # 11, waarom niet, in Amerika zit er 1 die de baas van de wereld is.......

Pollux

8 oktober 2012

Ja nr.12 en anoniem, die heb ik inderdaad....
Wij honoreerden, volkomen terecht overigens, de heer Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam, verwelkomden verschillende kamerleden in nagenoeg alle partijen met internationaal paspoort in de Tweede Kamer, maar een “Marokkaanse”.. kandidate stond niet als eerste op de nominatie voor de keuze als Kamervoorzitter van het parlement wegens o.a haar gebrek aan kennis van de Nederlandse taal…Geen middeleeuws gedrag dus, zoals merhai verwoordde, maar een realistische attitude van deze tijd… Wat is daar mis mee…?

Anoniem

12 oktober 2012

lekker uit je duim zuigen, vandaar zeker die naam #13.
Je bent in de verkeerde tijd geboren. In de periode voor 1863 zou je perfect passen. ( kijken of je de geschiedenis wel kent)

Top