ACTUEEL

‘Schippers keert terug op VWS’

Edith Schippers keert in een VVD-PvdA-kabinet naar verwachting terug als minister van Volksgezondheid. Dat melden de Telegraaf en persbureau ANP op basis van bronnen in Den Haag.

In de derde week van de onderhandelingen tussen VVD en PvdA krijgt de samenstelling van het nieuwe kabinet langzamerhand meer vorm. Beide partijen zouden 6 ministers en 4 staatssecretarissen leveren, melden bronnen in Den Haag. Dat levert evenveel bewindslieden op als in het huidige kabinet.

Verdelen

Naast Mark Rutte als premier zouden Edith Schippers en Ivo Opstelten terugkeren als respectievelijk  minister van VWS en minister van Veiligheid en Justitie. De VVD zou daarnaast de ministers van Defensie en Economische Zaken leveren. Voor de PvdA zijn dan ministersposten te verdelen op Financiën, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Onderwijs.

Zorgervaring

Als potentiële PvdA-kandidaten voor een kabinetspost worden onder anderen Jetta Klijnsma, Jet Bussemaker en Martin van Rijn genoemd. Alle drie hebben ze ruime ervaring in de zorgsector. Klijnsma was eind jaren negentig wethouder Welzijn en Volksgezondheid in Den Haag, Bussemaker was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van VWS  Zorg in het kabinet Balkenende IV. Van Rijn was topambtenaar van VWS ten tijde van het ministerschap van Hans Hoogervorst en in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor de invoering van het huidige zorgstelsel. (ANP/Skipr)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

10 oktober 2012

Leuk als Schippers terugkomt. Zelden zo veel plezier aan inconsistent beleid gehad om een mislukt zorgstelsel alsnog aan de burger te verkopen. Meer dan 97,5% van de personen die zich met het zorgbeleid bemoeien zijn niet-medici. En die ambtenaren bij VWS zich maar in de gekste bochten wringen: Yes Minister!

Anoniem

10 oktober 2012

Het is toch niet waar he?????

Mimpen

10 oktober 2012

Welke belangen en lobby zitten hier weer achter?

ANH Jansen

10 oktober 2012

@mimpen. Dat zijn de zorgverzekeraars. Die hebben het meeste belang bij handhaving van het huidige zorgstelsel en krijgen bij aanblijven van E Schippers nog een extra duwtje in de rug; ze kunnen nog meer gaan verdienen.

Reden van invoering van het zorgstelsel 2006 was de concurrentie tussen, dus tussen, de verzekeraars onderling om de gunst van de verzekerden. Die laatsten mochten 1x per wisselen van verzekeraar om reden van prestaties: prijs premie en kwaliteit ingekochte zorg.

Volgens NZa is er geen concurrentie op de relevante markt Nederland; de markt is zeer sterk geconcentreerd.

E Schippers wil nu regio budgetten invoeren, waarbij de dominante verzekeraar per regio het voor het zeggen gaat krijgen; de overigen moeten zich schikken naar de inkoopkracht en methodiek van de dominante verzekeraar.
Advies van Commissie Baarsma wordt immers ingevoerd; verbod op overschrijding van het budget door de verzekeraars en zodoende een budget per verzekeraar!

En toch wil de NZa concurrentie tussen verzekeraars op de relevante markt Nederland.

Hoe moet dat dan gaan? Een Achmea verzekerde in het dominante gebied van CZ zal zich moeten schikken naar de luimen van CZ. Hoe kan deze verzekerde dan beoordelen of Achmea het wel goed doet?

Moet een Achmea verzekerde om te kunnen profiteren van de inkoopmacht en kracht van Achmea, zijn verzekeraar en incasseerder van zijn premies, daadwerkelijk fysiek verhuizen naar een regio waar Achmea dominant is?

Gaan we over van provincies van historische omvang naar regio's waar de dominante verzekeraar het voor het zeggen heeft en waarbij de zorg bestens wordt ingekocht? Prijs en kwaliteit naar de mening van de professionals, de NZi en de verzekerden op orde?

Hoe moeten we de regionale aansturing en regie rol van de verzekeraars anders zien?

Hoe vaak kan je zorg per regio concentreren? Hoeveel keuze blijft er dan nog over? Waarom zou je dan uberhaupt de regie gaan geven aan een private commerciele onderneming? die al 12 miljard euro heeft afgeroomd van de belastinggelden/zorgpremies?

Hoe denkt de politiek over het idee om de supermarkten per regio te verdelen? Friesland krijgt Jumbo als dominante supermarktketen en de overigen moeten maar het aanbod van Jumbo volgen? Idem Groningen met Super de Boer? Idem Gelderland en NH en ZH met Albert Heijn? Of met de benzine markt? Shell in Noord Nederland en Esso in Zuid en centraal Nederland moet het doen met BP? Hoe zou men dat vinden?

Waarom vindt men dat dan wel normaal in de zorgsector? Hoeveel verschil is er tussen Achmea/Eureco en Shell? CZ en BP? Menzis en Super de Boer/Jumbo/C1000?

Verdienmodel van de eigenaren van die ketens verschilt in niets met die van CZ, Menzis, Achmea of VGZ: Balkenende Norm geldt niet voor bestuurders en werknemers van verzekeraars noch voor Shell, BP, Esso, Jumbo, AH e.d.

Waarom dan wel de zorgmarkt laten regisseren via 4 verzekeraars?

En als E schippers inderdaad terugkomt komt er een wettelijk gebod dat zorgverleners gratis zorg moeten leveren als het budget van de private verzekeraars is opgemaakt en zij niet meer kunnen voldoen aan hun zorgpolissen; dan geldt voor zorgaanbieders een wettelijk opgelegde doorleverpicht om niet!

In een singel payer systeem heb je al die ellende niet; geen reserves nodig voor de Staat; 12 miljard opgepotte premies kunnen zo terug naar de Burger/Schatkist!

Gratis doorleverplicht? Overbodig. Abonnementssysteem en vestigingsbeleid en aansturing via benchmarken en volledige transparantie draagt zorg voor levering van zorg op maat voor iedereen naar behoefte en vraag.

Wat in single payer systemen kan is openlijk aangeven wanneer het geld op is voor de materiaalkosten en de verdeling van die materialen over de burgers in volledige transparantie en openheid. Iedereen weet waar hij aan toe is.

Geen wonder dat de OECD/OESO landen adviseert het NHS/Scandinavisch model in te voeren; een single payer model!

Dat gaat er met E Schippers niet komen. Gezond boerenverstand blijft buiten Den Haag en dat gaat ons nog flink opbreken.

We wachten nog steeds op een uitleg van Wim van der Meeren, Bas Leerink of Andre Rouvoet hoe nu de concurrentie en marktwerking tussen de zorgverzekeraars tot stand moet komen en tegelijkertijd regionale budgettering en aansturing/regievoering door 1 dominante verzekeraar per regio!

Prijsoplegging door een private onderneming op een andere private onderneming is geen gereguleerde marktwerking, geen gereguleerde concurrentie, geen vrije prijsvorming, geen vrije prijsvoering, geen keuzevrijheid voor de verzekerden.

En bij invoering van het zorgstelsel stond de politiek erop dat de verzekerde de vrije keuze moest krijgen en houden; de Restitutie Polis was de kern van het stelsel. Die zou de verzekerde de macht geven.

Wat blijft daarvan over als deze polis wordt afgeschaft binnen de basisverzekering zoals E Schippers van plan is als zij de adviezen van Commissie Baarsma opvolgt?

Budgettering stijl E Schippers/Verzekeraars gaat niet samen met keuzevrijheid van de verzekerden in welke vorm dan ook en zeker niet met Restitutie Polissen.

Schrappen van artikel 13 Zvw komt er ook aan als E Schippers aanblijft; dan kunnen verzekerden geen enkele kant meer op dan de klif af te springen in blind vertrouwen op de macht van de verzekeraars.

Achmea weigert haar polissen transparant te maken en potentiele verzekerden te wijzen op hun inperkingen. Dat laat Achmea over aan zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn. Die moeten Achmea verzekerden erop wijzen dat vergoeding van diensten is ingeperkt.

Omgekeerde wereld. De NZa kan nu al ingrijpen op schending van basisprincipes van de Zvw en alle regels op gebied van good contracting practices.

E Schippers zal daar niets aan veranderen. Als een konijn in de koplampen laat zij zich adviseren door ZN/ZN-leden en haar ambtelijke top.

Zoals E Schippers zelf zei; "ik snap er helemaal niets van, dat ziet u wel. Er is behoefte aan gezond boerenverstand". (AO geneesmiddelen laatste 'debat")

En dat gaat E Schippers nog eens 4 jaar bewijzen.

Diederik Samsom laat zich doen en de burgers van dit land zullen dit weten en het de PvdA laten weten tzt.

Daar kan je weer wel op wachten.

Prudon

14 oktober 2012

Dat is dan de eerste indicatie van het verraad dat Samson aan de PvdA-kiezers zal plegen. Er zullen er meer volgen. Dat krijg je als half Nederland op de zelfpresentatie van een politicus kiest, in plaats van op partijprogram en recente daden van de partij.

Anoniem

14 oktober 2012

Verschrikkelijk! Deze minister is sluw en meedogenloos. Zo iemand hoort niet op deze post.

Anoniem

14 oktober 2012

En dan kom je als arts tot de hartverscheurende keuze: ga ik voor vestiging in de Bouches du Rhone, of accepteer ik de bouche van Schippers?
Lastig.

Palsma

15 oktober 2012

Als dat door gaat wordt de gehele gezondheidszorg nog verder afgebroken. Preventie zal er dus niet komen en we gaan Amerika achterna. De graaiers en bonuspakkers bij de zorgverzekeringen krijgen vrij spel en de zorgvrager wordt de dupe. Ook zorgverleners krijgen met nog meer bureaucratie te maken.
Het NIGZ is al door Schippers uitgeroeid en er volgen nog meer. Hoe ziet de toekomst van Stivoro er uit? Ook twijfelachtig naar ik vrees.
Wanneer volgt hier een parlementaire enquête over?

Dart PVDA door hiermee in te stemmen verraad pleegt aan haar kiezers is duidelijk. Maar wat kun je verwachten van een onderhandelaar die ook tegenover de parlementaire enquêtecommissie de Wit (bankencrisis) informatie heeft verzwegen? Verzwijgen is een vorm van liegen. En op regeringsniveau mag dat kennelijk ongestraft. Sterker nog het wordt nog beloond ook. ik denk namelijk dat Bos hier gewoon een bak met geld voor het onderhandelen over de nieuwe Tweede Kamer krijgt.

Zoiets is dan eigenlijk ook een vorm van diefstal...

Top