ACTUEEL

iBMG pleit voor gepaste eigen betalingen

Het huidige eigen risico in de zorg moet vervangen worden door een systeem met gepaste eigen betalingen. Daarvoor pleiten Richard van Kleef en Wynand van de Ven van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Kleef is universitair docent ziektekostenverzekering en Van de Ven is hoogleraar in datzelfde vakgebied. Ze publiceren hun pleidooi in ESB.

Nadelen eigen risico

Ze reageren met hun stuk op de aanstaande verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro. Weliswaar remt het eigen risico het zorggebruik, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen aandoeningen met een hoge en aandoeningen met een lage ziektelast. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen effectieve en niet-effectieve zorg en speelt doelmatigheid geen rol. Dat zijn belangrijke nadelen van een systeem met het eigen risico, zo schrijven Van Kleef en Van de Ven. Dat ondermijnt de gewenste solidariteit en leidt niet tot gepast gebruik van zorg.

Gepaste eigen betalingen

In het systeem dat zij voorstaan, hangt de hoogte van de eigen bijdrage af van de ziektelast van de aandoening, de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling en de doelmatigheid van de behandelaars. Volgens Van Kleef en Van de Ven komt dit een gepast gebruik te goede.

België

In België bestaat een dergelijk systeem met een gepaste eigen bijdrage. Voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen zoals insuline en middelen tegen kanker, geldt een lagere eigen betaling dan voor minder noodzakelijke middelen als een griepvaccin.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten kennen ze een vergelijkbaar systeem. Daar hangt de hoogte van de eigen betaling voor een behandeling af van de effectiviteit van die behandeling. Voor effectieve behandelingen, zoals het gebruik van bètablokkers bij de diagnose ‘hartfalen’, geldt een lagere eigen betaling dan voor minder effectieve behandelingen, zoals het gebruik van bètablokkers bij de diagnose ‘faalangst’.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top