ACTUEEL

Chronisch zieken gemiddeld 172 euro achteruit

Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap zijn er sinds 2009 gemiddeld 172 euro op achteruit gegaan. In dat jaar werd de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van kracht.

Huishoudens met lage inkomens zijn er sinds die tijd op vooruit gegaan (gemiddeld 329 euro per jaar) en huishoudens met een hoog inkomen er op achteruit: 563 euro per jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Lagere inkomens

Na invoering van de nieuwe wet, is 35 procent van de huishoudens er gemiddeld 329 euro op vooruit gegaan. Dit zijn vooral huishoudens van chronisch zieken of gehandicapten met lagere inkomens, alleenstaande arbeidsongeschikten of paren die alle twee arbeidsongeschikt zijn.

Achteruit

De helft van de huishoudens is er op achteruit gegaan met de nieuwe wet, namelijk ruim 500 euro per jaar. Dit zijn vooral chronisch zieke mensen met hogere inkomens of echtparen die niet (volledig) arbeidsongeschikt zijn. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 oktober 2012

Mensen met middeninkomens aan de ondergrens, tegen minumum aan zijn ook achteruit gegaan! Met mensen met hoge inkomens heb ik niet veel medelijden..ze eten er niks minder om en gaan nog steeds op vakantie en kunnen zich nog allerlei andere luxe dingen veroorloven..

Anoniem

11 oktober 2012

Als zeer jonge ernstig chronisch zieke mensen met een Wajong uitkering die zijn er veel meer op achteruit gegaan.
Kunnen echt niet op vakantie en niet zelfstandig wonen.
Voor jonge chronisch zieken is er geen verzorging te betalen als je met € 900,- uit moet komen. Er zijn zoveel eigen bijdragen, zelfs voor pijnstillers om een beetje door het leven te kunnen komen. Dan kost ziekenhuisopname,s geld, en wordt er vast niet beter van als je vaak naar het ziekenhuis moet. Wat te denken het bezoek aan parkeerkosten en autovervoer door derden.Je kunt niet verwachten dat zij het gratis doen.
Die er regelmatig naar toe moet omdat het kringetje klein wordt van chronisch zieken.

Top