ACTUEEL

Commissie Meurs: loon zelfstandige specialist hoog

Commissie Meurs: loon zelfstandige specialist hoog

De inkomens van zelfstandig werkende medisch specialisten zijn in Nederland hoog in vergelijking met andere landen, zelfs nu de omzet van deze artsen sinds 2010 met 20 procent is gedaald. Specialisten die in loondienst werken, zitten qua salaris in de middenmoot. Dat constateert de commissie-Meurs in een rapport dat woensdag is gepubliceerd. Het systeem hoeft echter niet op de schop.

Pauline Meurs, onder meer hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, keek in opdracht van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) naar de inkomens van medisch specialisten. Dat moest gebeuren omdat in het voorjaar door vijf politieke partijen werd afgesproken om de salarissen van Nederlandse medisch specialisten meer in lijn te brengen met die van hun internationale collega's. Daardoor zou de groei van de zorgkosten in de hand gehouden kunnen worden, was de aanname.

Fiscale maatregelen

Volgens de commissie-Meurs ligt ‘de sleutel voor de oplossing’ echter niet alleen bij de specialisten. Om de zorg betaalbaar te houden moet bijvoorbeeld ook worden gekeken naar het leveren van zorg in de buurt, de capaciteit van opleidingen van artsen en naar herschikking van taken, aldus het rapport. Ook vindt de commisie het niet verstandig specialisten te dwingen in loondienst te gaan werken. Wel is het een optie om het zelfstandig werken financieel minder aantrekkelijk te maken door bijvoorbeeld fiscale maatregen te treffen.

Verder stelt de commissie dat het niet wenselijk is om het systeem rond medisch specialistische zorg weer op de schop te nemen. Er is de afgelopen jaren al veel veranderd en bovendien zijn er signalen dat Schippers de goede weg is ingeslagen. De lonen van vrijgevestigde specialisten dalen en er zijn afspraken gemaakt om in de toekomst de kosten verder in de hand te houden.

Belonen gezondheidswinst

De commissie raadt aan om te experimenteren met een beloning voor artsen die gezondheidswinst bij hun patiënten boeken. Als niet meer wordt betaald voor de hoeveelheid ingrepen die de specialisten doen, komt de nadruk meer op kwaliteit dan op kwantiteit te liggen. “Een oude wijsheid in de zorg luidt immers: waar je voor betaalt, daar krijg je veel van”, aldus de commissie.

Positief

De Orde van Medisch Specialisten is positief over de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek schept volgens de Orde duidelijkheid over de inkomens van met name de vrijgevestigde medisch specialisten. De Orde is tevreden dat de commissie afstand neemt van het idee alle medisch specialisten gedwongen in dienstverband te brengen. In overleg met de achterban wil de Orde voorstellen gaan doen dat het in de toekomst mogelijk blijft voor de medisch specialist om haar/zijn werk in vrij beroep uit te oefenen. 

De Vereniging Vrijgevestigde Medisch Specialisten (VVMS) is ook tevreden over het rapport van de commissie-Meurs. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse zelfstandige specialisten meer verdienen dan in andere landen. “Wij zijn erg blij dat er nu tenminste een realistisch beeld is geschetst van een hoog, maar niet onfatsoenlijk salaris”, aldus VVMS-voorzitter Milco Linssen. Volgens Linssen is het verschil tussen Nederlandse zelfstandigen en gecontracteerden verdedigbaar. “Elke zelfstandig ondernemer, of je nou in de zorg werkt of een eigen winkeltje hebt, werkt altijd harder en méér dan iemand in loondienst. En bovendien: ook in dienst kan het salaris al oplopen tot 160.000 of 170.000 euro per jaar.”

Ander verdienmodel

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) stelt in een reactie dat er een ander verdienmodel voor medisch specialisten gevonden moet worden.”,Specialisten moeten hier goed naar kijken en hun verantwoordelijkheid nemen. Waar gebeuren onnodige behandelingen, waar kan het met minder toe?”, aldus een woordvoerder.

Over het voorstel van de commissie om specialisten te belonen op basis van gezondheidswinst is de NPCF gematigd positief: “Dat is al een goed initiatief, maar het gaat natuurlijk niet alleen om gezondheidswinst. Dan zou je selectie aan de poort krijgen ten nadele van mensen die misschien niet meer beter kunnen worden. En ook de levenskwaliteit van de patiënt zou deel moeten uitmaken van het verdienmodel.”

Aanknopingspunten

Tweede Kamerlid voor de PvdA Lea Bouwmeester ziet aanknopingspunten in het rapport om de lonen van medisch specialisten omlaag te brengen. Bouwmeester ziet vooral mogelijkheden in de fiscale maatregelen die de commissie voorstelt. “Dat is een manier waarop we de lonen omlaag kunnen brengen”, stelt ze. De PvdA wil dat medisch specialisten in loondienst komen, maar formuleerde in het verkiezingsprogramma niet hoe dat precies moet gebeuren. “Het gaat er uiteindelijk om dat het geld naar de zorg gaat en niet naar de lonen van de artsen. Dat is het doel,” aldus Bouwmeester. (ANP/Skipr)

 

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

10 oktober 2012

De NPCF is slechts gematigd positief over uitkomstfinanciering (want daar hebben we het over) omdat je ermee selectie aan de poort zou krijgen. Dat is echter makkelijk tegen te gaan door acceptatieplicht door de zorgaanbieder contractueel vast te leggen. Zie verder www.gezondezorg.org/kem.php.

De commissie-Meurs stelt dat specialisten niet in loondienst gedwongen zouden moeten worden. Nu is gedwongen worden altijd vervelend, maar niet als daarmee het inkomen gelijk blijft. De arbeidsvorm van specialisten zou dus losgekoppeld moeten worden van de hoogte van het inkomen.

Eens dat gedaan is, moet je tot de conclusie komen dat loondienst veel beter is voor het Nederlandse zorgstelsel, om de volgende redenen:

1. Bij zowel selectieve zorginkoop mag er, om het werkbaar te houden, per instelling maar één partij zijn waarmee de zorgverzekeraar hoeft te onderhandelen. Logischerwijs is dat de ziekenhuisdirectie of haar afgevaardigde. Dat gaat het beste als de specialisten in loondienst werken.

2. De algemene interne bestuurbaarheid van een ziekenhuis zal sterk verbeteren, en de overheadkosten wellicht significant dalen, als er een normaal bestuursmodel komt. Dat betekent: een directie/raad van bestuur, een uitvoerende managementlaag bestaande uit sectie- of sectorhoofden, en een ondernemingsraad.

3. Met specialisten in loondienst wordt de zogenoemde bestuurlijke spaghetti voorkomen. Die ontstaat als een maatschap fuseert met een maatschap in een ander ziekenhuis dan waarmee het eigen ziekenhuis wil fuseren. Bestuurlijke spaghetti kan het proces van uitkomstfinanciering danig frustreren, leidende tot onterecht hoge prijzen.

Zie verder www.gezondezorg.org/arbeidsvorm-specialisten.php.

Romme

11 oktober 2012

Bestuurbaarheid van het ziekenhuis zit met name in de kwaliteit en doortastendheid van de managers. Of specialisten nu in loondienst ingehuurd worden of als vrijgevestigd ondernemer, de ziekenhuisbestuurder is de formele opdrachtgever intern, en de contractant extern.

Schmidt

13 oktober 2012

In het rapport gaat het over gemiddelden, waaraan je weinig hebt.In een zwembad van gemiddeld 1 meter kun je verdrinken. De opbouw van betrokken cijfers zijn van belang (hoogste, laagste, leeftijden enz.)SD. Uit eigen ervaring is mij gebleken dat de specialistenkosten in Duitsland zeer aanzienlijk lager liggen

Anoniem

19 oktober 2012

Het blijft toch een oude mantra. Een ondernemender dokter werkt harder dan een dokter in loondienst. Is harder werken ook efficiënter werken ten behoeve van de patient met oog voor kwaliteit en kostenbeheersing? Of hard werken om zoveel mogelijk winst voor je maatschap te bewerkstelligen? En waarom een tweedeling in een ziekenhuis? Iedereen in loondienst behalve de dokters. Helaas weer een gemiste kans nu van de cie.Meurs.

Top