ACTUEEL

Martini Ziekenhuis lijdt verlies

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft over 2008 een verlies van 1,7 miljoen euro geleden. Het ziekenhuis kondigt aan in 2009 scherper op de kosten te gaan letten.

Dubbele kosten

Hans Feenstra, de sinds 1 april aangetreden nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis, verklaart het verlies vooral uit incidentele tegenvallers. “In 2008 heeft het Martini Ziekenhuis de nieuwbouw betrokken. We hebben echter ook nog delen van de oude Locaties Van Ketwich en Van Swieten in gebruik waardoor er sprake is van dubbele kosten voor energie, schoonmaak, enzovoort. Op het moment dat de voormalige Lokatie van Swieten is gerenoveerd gaan alle specialismen over naar één locatie en vervallen deze extra kosten.” Daarnaast constateert Feenstra dat de uitgaven en de inkomsten van het ziekenhuis structureel niet in evenwicht zijn. “Het Martini Ziekenhuis heeft in verhouding tot de inkomsten te maken met te hoge personeel- en materiaalkosten.”

Maatregelen

Feenstra benadrukt dat er geen acute problemen zijn voor de toekomst van het Martini Ziekenhuis. Wel heeft de bestuurder maatregelen aangekondigd die de koers aanscherpen. “We gaan efficiënter inkopen en kritischer kijken naar het invullen van nieuwe vacatures en het verlengen van tijdelijke contracten. We verlengen uitsluitend functies die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.” Ook heeft Feenstra veel vertrouwen in het veranderingstraject dat op dit moment plaatsvindt naar resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s). “Met de vorming van een RVE-structuur leggen we de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk neer in de organisatie, te weten daar waar de productie plaatsvindt. Medische staf en ziekenhuisbestuur werken hierin nauw samen en ik heb de verwachting dat door deze organisatieverandering er volop ruimte komt voor ondernemerschap en de marktgerichtheid van de ziekenhuisorganisatie toeneemt.”

Positieve uitwerking

De totale omzet van het ziekenhuis over 2008 bedroeg 185 miljoen euro. Het aantal behandelde patiënten nam over de gehele linie toe; het aantal klinische opnames en dagverpleging steeg met zeven procent en eerste polibezoeken met ruim vier procent. De nieuwe locatie van het Martini Ziekenhuis aan het Van Swietenplein is volledig in gebruik en biedt dit jaar al volop mogelijkheden voor uitbreiding van diensten en een verdere optimalisatie van de service aan patiënten. Het ziekenhuis verwacht dat dit een positieve uitwerking op het toekomstige bedrijfsresultaat zal hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top