ACTUEEL

Zorgketen diabetes omvat ook preventie

De Nederlandse Diabetesfederatie (NDF) heeft het addendum Geïndiceerde preventie van diabetes type 2 uitgebracht. Deze aanvulling op de NDF zorgstandaard diabetes beschrijft hoe de preventie vorm kan krijgen bij mensen die het risico lopen op diabetes type 2. Dit betekent volgens directeur Inge de Weerdt van de NDF dat preventie definitief is verankerd in de zorgketen.

De NDF-directeur noemt het "een mijlpaal voor de hele zorgsector, niet alleen diabetes." Want zorgstandaarden zijn de basis onder het chronisch-ziektenbeleid van de overheid.

Onontkoombaar

De integratie van preventie in de NDF Zorgstandaard betekent volgens haar dat preventie nu onderdeel wordt van staand beleid. De Weerdt: "We kennen allemaal de eindeloze discussies over preventie en de financiering ervan. Met deze ontwikkeling creëren we een onomkeerbaar feit. Preventie is geen vrijblijvende optie meer, het staat immers in de zorgstandaard."

De Nederlandse Diabetesfederatie wijst erop dat een belangrijk deel van wat in het addendum Geïndiceerde preventie beschreven wordt sowieso al in het basispakket van de zorgverzekering zit. En het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) maakt in principe geen onderscheid tussen de behandeling van iemand met een hoog risico op de ziekte of iemand die de ziekte al heeft. Daardoor wordt geïndiceerde preventie voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering. Voorbeelden zijn het beweeg- en voedingsadvies door huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist, alsook begeleiding bij zelfmanagement.

Meer mogelijk

De Weerdt: "Als je goed kijkt naar de adviezen van CVZ zie je dat er veel meer mogelijk is dan in het veld vaak wordt aangenomen. De mogelijkheden voor vergoeding vanuit de basisverzekering worden onvoldoende benut. Dus daar liggen echt kansen om serieus werk te maken van preventie en om daarover ook in gesprek te gaan met zorgverzekeraars."

Wereld te winnen

Diabetes is volksziekte nummer 1, stelt de NDF. Ons land telt op dit moment 1 miljoen mensen met diabetes. Dit zal, bij ongewijzigd beleid, oplopen tot 1,4 miljoen in 2025. Minstens de helft van deze toename hangt samen met de leefstijl van mensen. De Weerdt: "Daar valt een wereld te winnen. Allereerst op het niveau van gezondheid en participatie van mensen, maar dat vertaalt zich direct door naar een reductie van zorg- en maatschappelijke kosten. Ik ben ervan overtuigd dat preventie de sleutel is tot een toekomstbestendige zorg. Ook om die reden zeggen we, preventie is de vrijblijvendheid voorbij."

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Hoekstra

15 oktober 2012

Zou dan ook preventieve Mondzorg uit het basisverzekering gehaald kunnen worden? Een bezoek aan de mondhygieniste eens per 6 maanden is ook preventie,er kan verbetering optreden van de glucosewaarde! Een goede mondgezondheid is voor het hele lichaam bevorderlijk!!

XiTMNbvBOaZkjjyf

17 november 2012

Ho ho, who wlouda thunk it, right?

Top