ACTUEEL

‘Verzekeraar mag reclame niet opdringen’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil niet dat verzekeraars zorgaanbieders dwingen reclame te maken in ruil voor gunstiger contracten. Toch treedt de NZa vooralsnog niet dwingend op.   

Hogere vergoeding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten KNGF onderzoek gedaan naar het contracteerbeleid van zorgverzekeraar Agis.  Agis hanteert sinds kort  een zogeheten kwaliteitscontract. Fysiotherapeuten of apothekers die aan de eisen van dat contract voldoen, worden beloond met een hogere vergoeding. Voorwaarde voor die vergoeding is wel dat er een reclamezuil van Agis in de praktijk wordt geplaatst. 

Ethische bezwaren

De koepel van fysiotherapeuten (KNGF) heeft de NZa verzocht hiertegen op te treden. De KNGF vindt de manier van contracteren een schending van de eisen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. De informatiezuil ervaren dit ze als reclame voor de verzekeraar en daar hebben ze ethische bezwaren tegen. De NZa constateert dat de manier van contracteren in principe wettelijk is toegestaan en dus treedt de NZa vooralsnog niet handhavend op.

Vraagtekens

Bovendien vindt de NZa vindt het belangrijk dat verzekeraars meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Nu gebeurt dit nog op zeer kleine schaal. De NZa noemt het daarom positief dat Agis  een contract heeft opgesteld met aanvullende kwaliteitseisen. Wel zet de NZa vraagtekens bij de reclame-eis.
Fysiotherapeuten en apothekers die aan de eisen voldoen ontvangen een hogere vergoeding en worden vermeld op de website van Agis, zolang ze maar via een informatiezuil in de praktijk reclame maken voor de verzekeraar. Met andere woorden: fysiotherapeuten en apothekers die wel aan de kwaliteitseisen voldoen, maar geen reclame maken krijgen de hogere vergoeding en de vermelding niet. De verzekeraar neemt daarmee volgens de NZa niet de geleverde kwaliteit en het consumentenbelang als doorslaggevend criterium, maar de reclame.

Nieuw fenomeen

Het stellen van reclame-eisen is een nieuw fenomeen in de zorg en zal nader door de NZa worden onderzocht. Wanneer blijkt dat deze wijze van contracteren negatieve gevolgen heeft voor de consument, zal de NZa alsnog de nodige acties ondernemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top