ACTUEEL

'Leegstand in verzorgingstehuizen dreigt'

Zorgondernemersorganisatie Actiz is bezorgd over de gevolgen van plannen van de overheid om ouderen met een lichte medische indicatie voortaan niet meer op te nemen in verzorgingstehuizen maar thuis te verzorgen. Hierdoor dreigt onder meer leegstand in verzorgingstehuizen.

Ouderen die lichte zorg nodig hebben moeten vanaf 2013 langer thuis wonen en daar verzorgd worden. Actiz noemt als bijkomend probleem dat hun woning daarvoor meestal niet goed is uitgerust waardoor ze moeten verhuizen naar een aangepaste woning. Van deze woningen zijn er bovendien nog niet genoeg.

Studenten

Volgens Actiz bagatelliseert de overheid de gevolgen van de beoogde maatregelen door bijvoorbeeld te opperen dat de lege woningen in tehuizen kunnen worden opgevuld door studenten. Aan het vinden van alternatieve bestemmingen voor deze panden zitten namelijk nogal wat haken en ogen, zegt een woordvoerster van Actiz.

"Studenten kun je niet zomaar tussen de ouderen laten wonen in een gebouw dat is ingericht voor zorg", zegt de woordvoerster. Studentenhuisvesting in een verzorgingstehuis is volgens haar pas een optie als het betrokken gebouw voor een groot deel of geheel leegstaat. Vervolgens moet de gemeente instemmen met een verandering van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft niet iedere stad behoefte aan studentenwoningen, zegt Actiz.

Tegenstrijdig

Ook noemt Actiz de leegstand in verzorgingstehuizen tegenstrijdig met de toename van de vergrijzing. De groep ouderen - en daarmee de vraag naar zwaardere zorg- stijgt de komende jaren juist. Om deze reden moeten verzorgingshuizen omgebouwd worden tot verpleeghuizen, maar daar moet de politiek ons tijd voor geven, aldus Actiz. (ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

14 oktober 2012

Valt toch allemaal onder de deftige tekst "toekomst gericht beleid"?

Wilmes

14 oktober 2012

Als zorgondernemersorganisatie past het Actiz ook om de kansen voor verzorgingshuizen te benoemen. Veelal liggen deze huizen op plekken van waaruit diensten verleend kunnen worden aan bewoners (huuders) van de appartementen, alsmede de buurtbewoners nabij het verzorgingshuis. Met deze vorm van dienstverlening krijgt het verzorgingshuis een nieuwe toekomstbestendige functie.En nog veel belangrijker wordt concreet invulling gegeven aan het ontwikkelen van diensten om de zelfredzaamheid van mensen in de thuissituatie te vergroten.

tjark reininga

15 oktober 2012

de oplossing zou natuurlijk moeten zijn, dat de zorginstellingen de huisvestingskosten en de zorgkosten apart in rekening brengen (scheiden van wonen en zorg). maar dat leidt tot twee problemen.

in de eerste plaats betekent het voor veel zorgafhankelijken en hun familie een aanzienlijke stijging van de huisvestingskosten, meer waarschijnlijk dan wanneer de zorgafhankelijke opnieuw in de eigen woning wordt opgenomen. dat probleem zal waarschijnlijk opgelost moeten worden via het systeem van de woontoeslag (huursubsidie), maar juist dat staat onder druk van het bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte.

daarnaast zal het voor veel zorginstellingen lastig zijn de kosten van de huisvesting uit het totale aanbod te specificeren en de reële waarde van de geleverde woonruimte te bepalen, omdat daarin ook een vergoeding voor de algemene en dienstruimte moet worden opgenomen.

Anoniem

15 oktober 2012

Misschien is het probleem opgelost? Teveel ouderen zijn het kostenplaatje van de zorg. Misschien zij er al veel ouderen overleden. Misschien komt daar nog weer iemand voor die daar onderzoek naar moet verrichten. Dan is er weer iemand aan het werk.
Ik zie niet dat hier al die bezuinigingen geld hebben opgeleverd. Bezuinigen kost geld.

Janssen

15 oktober 2012

Zoals Actiz zelf beschrijft met hun Deltaplan Ouderenzorg, zorgorganisaties staan voor de uitdaging om het zorg- en woonaanbod zo te organiseren dat zij kunnen inspringen op de nieuwe ontwikkelingen.
Door deze maatregelen worden zorginstellingen geprikkeld in toenemende mate flexibel te zijn en zich meer te richten op dienstverlening. Vastgoed is een van de factoren die flexibiliteit tegen gaat.
Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit kan gedekt worden door de dienstverlenende functie van het verzorgingshuis te vergroten in de directe omgeving. Maar ook door het systeem van verhuren van kamers eens goed onder de loep te nemen.

Gavi Mensch

19 oktober 2012

Je kunt ook de zaken anders gaan inrichten natuurlijk.
http://gavimensch.blogspot.nl/2012/06/zorgstad-ipv-leegstand.html

Top