ACTUEEL

Artsenkoepel stopt overleg met verzekeraars

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft extra toezeggingen gedaan, om duidelijk te maken dat zij niet meer zal onderhandelen met zorgverzekeraars namens de leden over onderwerpen die met concurrentie te maken hebben. Dat meldde de organisatie aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), zo liet laatstgenoemde maandag weten.

De LHV zal ook geen advies meer geven over het wel of niet ondertekenen van contracten met zorgverzekeraars. Volgens de NMa krijgen huisartsen en zorgverzekeraars door de terugtrekking van de LHV meer ruimte om de wensen van patiënten te behartigen. Ook ontstaat er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. De LHV gaat zich nu vooral richten op het adviseren van de huisartsen bij problemen die met de Mededingingswet te maken hebben.

Veiligheidsgordel

De vereniging laat echter weten dat ze al jaren niet meer onderhandelde over zaken zoals prijzen, verzorgingsniveau en de hoeveelheid zorg die een arts mag leveren. "Dat mag niet volgens de Mededingingswet en dat deden we dus ook niet", reageerde LHV-directeur Lodi Hennink. "Dit zijn afspraken die zijn gemaakt zodat wij ons niet vergissen. Het is een soort extra veiligheidsgordel."

Wel wordt er nog gesproken over de verbetering van de zorg en de manier waarop die georganiseerd wordt. Voor de rest moeten huisartsen individueel en zorgverzekeraars het samen eens worden.

Leeg gebied

Daarmee ontstaat volgens Hennink een leeg gebied, aangezien er geen overleg is tussen die twee. Vandaar dat zorgverzekeraarts zelf een inschatting maken en die vervolgens voorleggen aan de huisartsen. "Dat betekent niet dat de zorgverzekeraars kunnen doen wat ze willen, ze moeten wel iets voorleggen waar een huisarts voor tekent."

Positief

De NMa is positief over het besluit van de LHV. “Dit geeft de NMa vertrouwen dat de LHV en haar regionale Kringen ruimte bieden aan een sector waar nieuwe initiatieven van huisartsen en zorgverzekeraars beter tot stand kunnen komen”, aldus Henk Don, bestuurslid van de NMa. (ANP/Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

15 oktober 2012

Don bedoelt: nu tekenen bij het kruisje heren want de NMA kijkt niet naar de aanmerkelijke marktmacht van de verzekeraars. Die heeft altijd een redelijk contract ter tafel liggen.

Hes, logopediste

16 oktober 2012

Precies dezelfde gang v zaken als bij de logopedisten. Vervolgens blijken de zorgverzekeraars de tarieven vd NZa niet over maar hanteren ze een veel lager tarief. en door commerciële activiteiten van een aantal landelijk opererende logopedisten wordt het zorgbudget gigantisch overschreden en besluiten de zorgverzekeraars de hele 1ste lijn drastisch te korten. De zorgverzekeraars zijn oppermachtig. Om de tafel is een richting verkeer, zij bepalen wij mogen onderling geen afspraken maken. Onbegrijpelijk die marktwerking in de zorg. Maakt de zorg kapot en de geeft de zorgverzekeraars alle macht; speelt ons tegen elkaar uit zogenaamd om de patiënt betere zorg te geven. De patiënt weet wn ziet niet dat de zorgverlener aan de achterkant wordt uitgewrongen.

Top