ACTUEEL

‘Regelarme’ zorginstellingen mogen zelf indiceren

Zorgaanbieders die meedoen aan het Experiment Regelarme Instellingen kunnen de indicatie zelf gaan stellen voor cliënten jonger dan 80 jaar en extramurale cliënten.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Experiment Regelarme Instellingen heeft ondermeer tot doel het aantal overbodige regels in de zorg terug te dringen. Dit moet leven tot grotere tevredenheid onder cliënten en de medewerkers.

CIZ

De mogelijkheid om zorgaanbieders zelf indicaties te laten stellen, vormt een breuk met het jarenlange streven naar onafhankelijke indicatiestelling. Na experimenten met regionale indicatieorganen, werd hiertoe in 2005 het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het leven geroepen. Het CIZ moet ondermeer voorkomen dat zorgaanbieders hun omzet maximaliseren door te veel zorg leveren en klanten met gedwongen winkelnering te maken krijgen. In de loop der jaren is er veel kritiek geweest op de bureaucratische werkwijze van het CIZ. Vooralsnog doen 28 instellingen mee aan het Experiment Regelarme Instellingen. Het experiment wordt in 2014 afgerond.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 oktober 2012

Als dat maar goed gaat.

Anoniem

15 oktober 2012

De vraag is wel, wat hier nu zo regelarm aan is en al helemaal wat experimenteren is, als je weet dat het gewoon het bestaande systeem is, met al de bestaande buitenissige differentiaties.
Feitelijk komt volgens mij de administratieve last nu gewoon bij de zorginstelling te liggen.
Het is maar waar je blij mee moet zijn.

Beets

16 oktober 2012

Dit lijkt erg op de slager die zijn eigen vlees keurt. Misschien is het idee van onafhankelijke indicatiestelling niet verkeerd, maar is alleen de manier waarop dat wordt uitgevoerd onnodig bureaucratisch (?)

Anoniem

16 oktober 2012

Als je bedenkt dat het om ruim 25 miljard per jaar gaat in de AWBZ-zorg en dat 50% van de aanvragen binnen twee dagen leiden tot een besluit en dat zelfs 80% van de aanvragen binnen twee weken leidt tot een beslissing, dan denk ik dat de winst voor vermindering van administratieve last vooral bij instellingen zelf te halen. Laat aub het belang vanuit cliënt voor onafhankelijke en objectieve indicatiestelling bestaan en controle op de grote geldstroom door een poortwachter worden verankerd.

Top