ACTUEEL

Kinderorganisaties willen Jeugdminister terug

In het nieuwe kabinet moet weer een minister voor Jeugd en Gezin komen. En er moet een jeugdparagraaf in het regeerakkoord staan. Die oproep doen tien kinderrechtenorganisaties in het Nederlands Dagblad. De organisaties, verenigd in het Kinderrechtencollectief, vinden dat het jeugdbeleid is versnipperd sinds er geen minister voor Jeugd en Gezin meer is.

Minister Rouvoet heeft volgens het collectief in een eerder kabinet laten zien hoeveel goeds een ministerpost voor Jeugd en Gezin teweeg kan brengen. Onder zijn leiding kregen problemen als kindermishandeling, schooluitval en jeugdwerkloosheid wel aandacht, stelt het Kinderrechtencollectief.

Jeugdparagraaf

Ook moet er een speciale jeugdparagraaf in het regeerakkoord komen. Wat het collectief betreft komt daarin te staan dat het kabinet bij alle beslissingen rekening houdt met de effecten op kinderen en jongeren. Het collectief merkt op dat alle onderwerpen direct of indirect kinderen raken.

Kinderrechtencollectief

Het collectief bestaat uit Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, NJR, CG-Raad, Terre des Hommes, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Volgens het collectief leven in ons land 382.000 kinderen onder de armoedegrens. Verder zijn er jaarlijks 118.000 gevallen van kindermishandeling en hebben 100.000 kinderen te maken met de jeugdzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top