ACTUEEL

NVZ: curatieve zorg betaalbaar en hoogstaand

De Nederlandse gezondheidszorg heeft een goede betaalbaarheid en een hoge kwaliteit. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het brancherapport 2012. Nederlanders krijgen in vergelijking met andere Europese landen veel waar voor hun geld. Daarnaast is de Nederlandse zorg ook het meest toegankelijk vergeleken met de andere Europese landen.

De (NVZ) publiceert jaarlijks een brancherapport met financiële gegevens en productiecijfers van algemene ziekenhuizen. Ook belicht het rapport actuele thema’s en wordt de zorgsector vergeleken met andere sectoren van de Nederlandse economie.

Uitgaven

De uitgaven voor curatieve zorg zijn volgens de NVZ het laagst van West-Europa, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product (bbp) dat ermee gemoeid is. Ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en zorg door zelfstandig medisch specialisten vormen een kwart van de totale zorgkosten. Met de overige driekwart van de zorgkosten erbij ligt het percentage dat wordt uitgegeven hoger dan het Europese gemiddelde.

Ligduur

Het rapport noemt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg goed. Het percentage van de bevolking dat geen zorg ontvangt is wat de laagste inkomens betreft het laagst. Dit in vergelijking met de andere Europese landen die het rapport onder de loep nam. De gemiddelde ligduur blijft dalen, constateert de NVZ. Het aantal dagen dat een patiënt gemiddeld in het ziekenhuis ligt daalde van 5,3 dagen in 2010 naar 5,0 dagen in 2011.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

19 oktober 2012

Voor het volledige plaatje moet ook vermeld worden dat:

1. De kosten van de ziekenhuissector met 126% gestegen zijn tussen 1998 en 2010, terwijl de inflatie maar zo'n 25% was.
2. De levensverwachting weliswaar twee jaar steeg in die tijd, maar tegelijkertijd ook het aantal rokers wezenlijk afnam.
3. De zorgkosten nog veel sterker gaan stijgen omdat we aan het begin zitten van een drie decennia durende vergrijzingsgolf en 80% van de zorgkosten ten bate is van mensen in hun laatste levensdecennium.
4. Er door ander onderzoek gevonden is dat een dag liggen in een Nederlands ziekenhuis het duurst is van de hele wereld. Veel duurder ook dan in vergelijkbare landen als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Finland.
5. Er een grote praktijkvariatie gevonden is tussen ziekenhuizen (en tussen huisartsen).

Zie www.gezondezorg.org/probleemstelling.php (punt 1-4) en www.gezondezorg.org/kem.php (punt 5).

Kosteneffectiviteitsmanagement blijft dus broodnodig.

Top