ACTUEEL

'Patiënt: zorgverlener kiest vaak eigenbelang'

'Patiënt: zorgverlener kiest vaak eigenbelang'

Patiëntenorganisaties vinden dat zorgverleners hun eigenbelang vaak zwaarder laten wegen dan het belang van de patiënt. Dat zegt de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven Nefarma op basis van een enquête onder circa zeventig vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

De zorgverleners krijgen van de ondervraagde patiëntenorganisaties gemiddeld een vijf op een schaal van tien punten voor de mate waarin zij het patiëntenbelang voorop stellen. Zes op de tien patiëntenvertegenwoordigers vinden volgens Nefarma dat patiënten door dokters onvoldoende centraal worden gesteld.

Balans

De enquête werd verspreid onder ruim honderd patiëntenvertegenwoordigers, van negentig verschillende organisaties. De vragenlijst werd ingevuld door 69 personen. Zij beantwoordden onder meer vragen over de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en over de bijdrage die het stelsel van gereguleerde marktwerking levert aan de positie van de patiënt. Daarnaast beoordeelden ze de balans die zorgverzekeraars en zorgverleners aanbrengen tussen hun eigen belangen en die van patiënten.

Debatmiddag

Nefarma presenteert het onderzoek 25 oktober met een debatmiddag in Den Haag onder de titel ‘De patiënt centraal en het resultaat telt…’. Zorgbestuurders Herre Kingma (Medisch Spectrum Twente), Maarten Vermeulen (Landelijke Huisartsen Vereniging) en Jos Kuijs van (farmaceutisch bedrijf Lilly) gaan die middag in gesprek met drie vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Dat zijn Maarten Ploeg van Diabetes Vereniging Nederland, Hans Stam van de Nederlandse Hartstichting en Leo van Os van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ary van Baalen

22 oktober 2012

Jammer, in het het artikel wordt niet duidelijk waaruit wat er precies wordt bedoeld. Geen voorbeeld - geen vergelijking. Stel, dat dezelfde vraag aan patiëntenorganisatie over farmaceuten was gevraagd, dan was de uitkomst misschien gelijkluidend geweest. En was dezelfde vraag over zorgvragers aan zorgverleners en farmaceuten voorgelegd, dan was de uitkomt wellicht ook identiek geweest. Kortom: nietszeggend. Welke groep kiest niet voor het eigenbelang?

Anoniem

22 oktober 2012

Nefarma? Over welke belangen gaat het ook alweer?

Top