ACTUEEL

Pilot GGZ Friesland brengt opnameduur omlaag

Een proef met organisatorische veranderingen op een afdeling van GGZ Friesland heeft een daling opgeleverd van 40 naar 23 dagen intramurale opnameduur. Met de nieuwe werkwijze kan de afdeling naar schatting jaarlijks 250 duizend euro besparen. De pilot maakt deel uit van het project Koplopers in Kwaliteit en Kostenbesparing (KiKK) van ZonMw.

De KiKK-pilot bij GGZ Friesland heet Nabij, beter contact tussen patiënt en medewerker. De pilot stimuleert volgens ZonMw de resultaatgerichte cultuur binnen de gehele organisatie GGZ Friesland. Binnen de pilot voerde de afdeling veranderingen door als het afbouwen van vertrouwde verpleegposten, de introductie van mobiele medicatiekarren en versterking van de samenwerking tussen verschillende behandelteams.

Verbeteringen

Door de verpleegposten af te bouwen zijn zorgverleners meer aanwezig op de afdeling, waardoor het patiëntcontact verbetert. De mobiele medicatiekarren zorgen voor een efficiënte en veilige manier van medicatieverstrekking.

In de versterkte samenwerking tussen de behandelteams is vooral de afstemming tussen intramurale en extramurale zorgverlening verbeterd. Zo worden de FACT Teams, die multidisciplinaire ondersteuning in de wijk bieden, nu ook ingezet gedurende de intramurale behandeling.

Vernieuwde werkwijze

Deze vernieuwde werkwijze heeft de kwaliteit van zorg vanuit zowel het perspectief van de cliënt als die van de verpleegkundige verbeterd, constateert ZonMw. Door een verkorte opnameduur kunnen meer patiënten worden behandeld in dezelfde tijd en kunnen locaties worden gesloten. Een virtuele nameting door TNO toont aan dat met deze nieuwe werkwijze jaarlijks naar schatting 250 duizend euro kan worden bespaard. Het voornemen bestaat om deze aanpak nu ook bij andere afdelingen van GGZ Friesland te gaan toepassen.

KiKK

GGZ Friesland was een van de zeven organisaties die in 2011 startten met projecten in het kader van het initiatief KiKK. Met KiKK ondersteunt ZonMw zorgverleners bij het in de praktijk brengen van projecten die kwaliteit verhogen en kosten verlagen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top