ACTUEEL

Rechter verplicht CZ zorgaanbieder uit te sluiten

Rechter verplicht CZ zorgaanbieder uit te sluiten

CZ is verplicht Het Robertshuis te weigeren om met Het Robertshuis een zorgovereenkomst voor 2013 te sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Breda op 17 oktober bepaald. Het Robertshuis stapte naar de rechter omdat het wilde afdwingen dat CZ de instelling zou toelaten tot de inkoopprocedure.

Het Robertshuis is een zorgaanbieder in de regio Zuid-Limburg die kinderen met autisme of een daaraan verwante contactstoornis te behandelt met innovatieve methoden. In 2012 heeft deze instelling voor het eerst met CZ een zorgovereenkomst gesloten. Om ook voor 2013 in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst met CZ had Het Robertshuis ingeschreven op een nieuwe inkoopprocedure. Het CZ heeft de inschrijving van Het Robertshuis afgewezen omdat deze volgens CZ op meerdere punten niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst in 2013. CZ eist dat partijen die zich inschrijven voldoen aan de voorschriften die worden gesteld in de Zorgbrede Governanecode 2010. Volgens CZ voldoet het Robertshuis op meerdere punten niet aan de door haar gestelde voorwaarden.

Governanecode

De voorzieningenrechter stelt dat, mede gelet op de in het inkoopdocument gebruikte term ‘aantoonbaar ingevoerd’, elke inschrijvende zorgaanbieder op de datum van inschrijving naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient te voldoen aan de concrete eisen uit de code. “Het bepaalde in artikel 4.2 lid 9 en in artikel 4.4 lid 5 van de code zijn concrete eisen die geen ruimte bieden voor enige mate van beoordelingsvrijheid en niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn”, stelt de voorzieningenrechter in haar vonnis. De statuten van Het Robertshuis bepalen dat de instelling van een raad van toezicht en de opheffing daarvan ter vrije keuze van het bestuur staat. Dat betekent dat het toezicht op het bestuur niet gegarandeerd is. Ook is het toegestaan dat een bestuurder toetreedt tot de raad van toezicht, wat haaks op de bepalingen in de governancecode staat. “Dat betekent dat de statuten in ieder geval op deze punten niet voldoen aan voornoemde concrete eisen uit de Zorgbrede Governancecode. Uit oogpunt van gelijke behandeling van alle inschrijvers is CZ op deze gronden verplicht te weigeren om met Het Robertshuis een zorgovereenkomst voor 2013 te sluiten”, aldus de voorzieningenrechter.

Zorgaanbod

Het Robertshuis suggereert dat CZ in 2013 onvoldoende zorg kan bieden aan de patiënten van Het Robertshuis omdat zij als enige in de regio Zuid-Limburg specifieke dienstverlening biedt aan autistische kinderen. De rechter stelt dat er andere zorgaanbieders zijn die in ieder geval de traditionele zorg kunnen bieden in de regio Zuid-Limburg, zodat er geen leemte ontstaat in het zorgaanbod voor patiënten met autisme. Bovendien kan Het Robertshuis doorgaan met haar dienstverlening als onderaannemer van een zorgaanbieder met wie CZ voor het jaar 2013 wel een zorgovereenkomst sluit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top