ACTUEEL

A12-Coöperatie verder zonder LangeLand Ziekenhuis

Medisch Centrum Haaglanden (MCH), het Bronovo Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) gaan in de Coöperatie, in de wandeling vaak A12-coöperatie genoemd, verder zonder LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Fundamenteel andere visie

De drie ziekenhuizen melden in een gezamenlijk persbericht dat hun visie op het profiel en de toekomst van het Zoetermeerse ziekenhuis fundamenteel verschilt van die van het LangeLand Ziekenhuis zelf. "Dat ambieert sinds kort een ander profiel dan voorheen afgesproken. Door dit verschil van inzicht is het LLZ geen coöperatiepartner meer. Mogelijk blijft op onderdelen wel een samenwerking met het LLZ bestaan, maar niet als coöperatiepartner."

Profiel ziekenhuis

De drie ziekenhuizen melden dat ze zich afgelopen anderhalf jaar hebben ingezet om met menskracht en middelen bij te dragen aan het realiseren van het noodzakelijke profiel van het LangeLand Ziekenhuis: "Welke zorg wordt er geleverd? Inmiddels heeft het LLZ een ander profiel voor ogen en wordt aan de Coöperatie gevraagd hiervoor extra middelen in te zetten. Voor MCH, GHZ en Bronovo is het een voorwaarde dat de wederzijds overeengekomen afspraken overeind blijven."

Niet rendabele functies

Volgens het trio ambieert het LangeLand Ziekenhuis in het nieuwe profiel voorzieningen die niet noodzakelijk en niet rendabel zijn. "In het afgesproken profiel staat dat het LLZ een afdeling acute zorg heeft en geen IC. Nu geeft het LLZ aan een volwaardige IC te ambiëren. Dat houdt in: de bewaking van vitale functies en ademhaling van patiënten, van wie voor de behandeling kan worden verwacht dat ze deze zorg langdurig nodighebben. Dat is niet noodzakelijk omdat deze voorzieningen al bestaan in het IC-netwerk van de Coöperatie, en een volwaardige IC in Zoetermeer tot extra kosten leidt."

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

De groot

28 oktober 2012

Loek gefeliciteerd laat die haags goudse cooperatie maar doorrommelen jij gaat het wel redden

Top