ACTUEEL

Robbert Huijsman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Robbert Huijsman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Robbert Huijsman is per 1 november 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Huijsman bekleedt de leerstoel voor een dag in de week. Met de nieuwe leeropdracht wil Huijsman bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame ouderenzorg.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Huisman richt zich hierbij op onderzoek naar de juiste opzet en sturing van het management en de organisatie van regionale (keten-)netwerken voor zorgbehoevende ouderen. Behoeften en waarden van ouderen zijn hierbij het uitgangspunt. Huijsman wil het management van organisaties zien excelleren om een toekomstbestendige ouderenzorg te creëren die waarde genereert voor haar klanten, medewerkers en samenleving. Het zo lang mogelijk in stand houden en zo mogelijk herstellen van eigen regie en het zelfmanagement van ouderen staat hierbij centraal.

Dit vraagt volgens Huijsman vaak een integrale aanpak en samenwerking over de domeinen van zorg, wonen en welzijn heen, in samenspraak met ouderen zelf en met aandacht voor (kosten-)effectiviteit en doelmatigheid. Daarbij kan ook beter gebruik worden gemaakt van e-health en andere technologische middelen, in combinatie met duurzame inzet van (in)formele arbeid, mantelzorg en andere maatschappelijke hulpbronnen.

Robbert Huijsman

Huijsman (1962) studeerde Economie in Rotterdam en promoveerde in 1990 op een simulatiemodel om vraag en aanbod in de ouderenzorg in hun onderlinge verhoudingen te analyseren. Daarna volgt een wetenschappelijke carriÈre bij het iBMG, onder andere als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg (1997-2001) en hoogleraar Integraal zorgmanagement (2002-2011). Vanaf 2007 combineerde Huijsman een parttime aanstelling bij het iBMG met diverse functies in het zorgveld, waaronder die van mede-directeur van het organisatieadviesbureau Zorg Consult Nederland (2007-2009) en directeur Innovatie en Onderzoek bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (2009-2011). Sinds juli 2011 werkt hij bij Achmea Zorginkoop als Senior manager Kwaliteit & Innovatie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Dick van Goor

20 november 2012

Robbert,
Van harte gefeliciteerd met deze benoeming.

Top