ACTUEEL

Telecomgigant wil meer aandacht voor preventie

Telecomgigant wil meer aandacht voor preventie

Binnen de zorgsector moet meer aandacht komen voor preventie. Dat bepleit managing director Monique Philippens van KPN Healthcare. Elektronische oplossingen kunnen in dit verband een veel grotere rol spelen dan nu het geval is.

“De Nederlandse zorg gaat vaak te veel over beter maken, terwijl gezond houden minstens zo belangrijk is”, stelt Philippens. De nadruk op ‘beter maken’ betekent ook dat er een groeiend beroep op een beperkt arbeidspotentieel wordt gedaan. Volgens KPN zal de discrepantie tussen de groeiende zorgvraag en het beperkte arbeidspotentieel de komende jaren gaan “knellen” en zelfs “zeer gaan doen”.

Informatie-uitwisseling

Eén van de oplossingen die Philippens ziet is het versterken van de zelfredzaamheid van de patiënt. Daarbij zijn digitale hulpmiddelen volgens Philippens van cruciaal belang. Niet alleen dragen deze volgens Philippens bij aan een betere informatie-uitwisseling tussen professionals en patiënten, maar ook tussen professionals onderling. “Mijn gevoel is dat de care in dit opzicht verder is dan de cure”, stelt Philippens. “In de care zijn inmiddels veel initiatieven met zorg op afstand en domotica. In de cure zijn de initiatieven meer versnipperd.”

Opschaling

Als verklaring voor de soms moeizame introductie van elektronische hulpmiddelen wijst Philippens op problemen met de financiering. “Vaak lukt het daarom wel om pilots te doen, maar strandt de opschaling”, aldus Philippens. Opschaling wordt bovendien bemoeilijkt door het versnipperde  IT-landschap. Een ander punt is de cultuur, al ziet Philippens in dit opzicht positieve ontwikkelingen. Zo nemen ziekenhuizen in hoog tempo afscheid van papieren dossiers. Daarnaast wijst Philippens op goede voorbeelden in de curatieve zorg als het parkinsonnetwerk van UMC St. Radboud-neuroloog Bas Bloem.

Actief beleid

Om preventie en zelfredzaamheid een duw in de rug te geven voert KPN als werkgever een actief beleid om de eigen werknemers fit te houden. Lovende woorden heeft Philippens voor zorgverzekeraar Menzis die langs dezelfde lijnen verzekerden nadrukkelijk stimuleert bij een gezonde levensstijl.

Discussie

Als leverancier van telecommunicatieoplossingen voor de zorg probeert KPN het thema preventie daarnaast nadrukkelijk te agenderen. Onder het motto “Beter Maken versus Gezond Houden” houdt KPN op 29 oktober een discussie over de toekomst van de Nederlandse zorg. Sprekers zijn onder anderen bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis, hoogleraar Bart Barden, tevens bestuurder van het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, zorgondernemer Jaap Maljers en ‘e-Patient’ Dave deBronkart. Namens KPN leveren ook CEO Eelco Blok en John van Vianen, directeur Zakelijke Markt, een bijdrage aan het debat, dat draait rond de vraag of preventie de oplossing is voor een zorgsector, die qua bezetting, betaalbaarheid en organisatie tegen haar plafond aanzit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top