ACTUEEL

Voorzichtig positivisme over akkoord uit zorgveld

Voorzichtig positivisme over akkoord uit zorgveld

Vanuit het zorgveld wordt wisselend gereageerd op de zorgparagraaf van het regeerakkoord. De wijkzuster en de inkomensafhankelijke zorgpremie worden verwelkomd, maar er is vrees voor de verregaande taken die de gemeenten toebedeeld hebben gekregen.

Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF ziet wel wat in de inkomensafhankelijke zorgpremie: “Maar het afschaffen van de zorgtoeslag moet natuurlijk wel gecompenseerd worden. Ik ben benieuwd wat deze maatregelen betekenen voor de verschillende groepen. Hoe worden chronisch zieken bijvoorbeeld gecompenseerd? Ik kijk uit naar de koopkrachtplaatjes, die zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid bieden.”

WMO

Over de invulling van de WMO is Windt nog niet meteen enthousiast: “Dat de gemeenten een stuk meer vrijheid krijgen in het invullen van allerlei voorzieningen, kan verschillende kanten opgaan. Ik hoop dat dat niet wil zeggen dat mensen uit rijke gemeenten betere zorg krijgen dan mensen uit armere gemeenten.”

Rolf Smid, persvoorlichter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raaddeelt de zorgen: “Dat gemeenten enorme taken krijgen toebedeeld, is een ander punt van zorg. We vragen ons af of de kans zo niet groot wordt dat je in de ene gemeente veel beter af bent dan in de andere.”

Liane den Haan, algemeen directeur van ouderenbond ANBO: “De gemeenten worden verantwoordelijk voor een flink deel van de ouderenzorg. In voorgaande jaren is gebleken dat gemeenten die ook nog eens gekort worden in hun budget, die taken niet zomaar over kunnen nemen. Bovendien verdwijnt hiermee het vanzelfsprekende recht op zorg. Dat is onacceptabel voor een rijk land als Nederland."

Mokerslag voor personeel

De vakbond Abvakabo FNV noemt het regeerakkoord een mokerslag voor het overheids- en zorgpersoneel. "Voor 2012 en 2013 is de nullijn voor ambtenaren weliswaar van de baan, maar daartegenover staat dat andere arbeidsvoorwaarden ervoor moeten worden ingeleverd. Hiermee wordt de publieke sector oneerlijk achtergesteld op de marktsector", aldus de bond.

“Door het vervangen van de aanspraak op huishoudelijke hulp door maatwerkvoorziening, raken vele ouderen en gehandicapten hun vertrouwde hulp kwijt en verliezen duizenden zorgmedewerkers hun baan”, vreest de Abvakabo FNV.

Dichtbij

Steven van Eijck, voorzitter van de huisartsenvereniging LHV is erg blij met het gesloten akkoord: “In het regeerakkoord wordt de ingeslagen weg voor zorg in de buurt voortgezet. In het regeerakkoord staat duidelijk dat de zorg dichtbij moet blijven. Dat is heel goed voor patiënten. Die zijn daar erg bij gebaat. We krijgen er nu ook de wijkverpleegkundige weer bij. Daar pleit ik al erg lang voor, want die hebben we zo gemist. Zij is echt heel belangrijk voor het werk in de buurt. Ik lees ook dat het de bedoeling is dat veel meer zorg naar de eerste lijn gaat en daar blijft. Dat is een proces dat al langer bezig is: de zorg voor ouderen bijvoorbeeld en voor diabetes- en COPD-patiënten. Die ligt nu al bij ons. Huisartsen mogen ook meer gaan samenwerken in plaats van concurreren. Dat is heel goed nieuws. In ons vak is het juist belangrijk om heel veel samen te werken. Met fysiotherapeuten, verloskundigen, diëtisten, apothekers. En de wijkzuster dus."

Voortzetting


GGZ Nederland is blij dat het nieuwe kabinet de bestuurlijke akkoorden, ook voor de ggz, wil voortzetten na 2014. “Dit betekent rust in de sector en ruimte om zorg te verplaatsen van de kliniek naar de nabije omgeving van mensen en naar de eerste lijn. Ook positief is het voornemen van het kabinet om ook de langdurende ggz over te hevelen van de awbz naar de zorgverzekeringwet.”

De eigen bijdrage in de ggz is we een punt van kritiek. “De eigen bijdrage voor de eerste lijn wordt weliswaar verlaagd maar vervolgens voor hetzelfde bedrag voor de gehele ggz procentueel ingevoerd. Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de eerdere uitspraken in de campagnes van zowel VVD als PvdA waarin zij beiden aangaven een eigen bijdrage voor de ggz onacceptabel te vinden.”

Aandelen

De oppositie in de Tweede Kamer heeft flink wat kritiek op het akkoord. SP partijleider Emile Roemer: "Dat de ziektekostenpremie inkomensafhankelijk wordt is een mooi succes. We moeten dit kabinet een kans geven, maar ik constateer dat de VVD uiteindelijk aan het langste eind heeft getrokken. Er is geen fundamentele wijziging van de liberale koers van Rutte I.” In Nieuwsuur stelt Roemer daarnaast dat de zorg behoorlijk wordt afgebroken. Er komen minder handen aan het bed, de AWBZ krijgt ‘een enorme dreun’ en er komt een mogelijkheid tot winstuitkering in de zorg. “Je kan straks aandelen in de zorg kopen."

Vaag

Bram van Ojik, fractieleider van GroenLinks vind de voorstellen weinig concreet: "Veel voorstellen blinken uit in vaagheid. Zo wordt er voor maar liefst 5 miljard euro op de zorg bezuinigd. Maar onduidelijk is wat dat precies betekent voor mensen die zorgafhankelijk zijn of worden."

PVV-leider Geert Wilders is ronduit negatief: "Dit zijn maatregelen waar Nederland niet op zit te wachten. Destructieve, verkeerde en foute keuzes die voor Nederland verkeerd zullen uitpakken. De maatregelen zijn slecht voor de economie, slecht voor de werkgelegenheid en slecht voor de gewone Nederlander." (Skipr/ANP)

Download het regeerakkoord hier (PDF). De zorgparagraaf staat op pagina 21 t/m 26.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top