ACTUEEL

Kwaliteit zorg particuliere klinieken steeds beter

Het aantal behandelingen in particuliere klinieken is in 2011 gestegen ten opzichte van 2010. De zorg die ze leveren, wordt gemiddeld steeds beter. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de prestaties van particuliere klinieken

In 2011 behandelden particuliere klinieken een half miljoen patiënten, die bijna driekwart miljoen behandelingen ondergingen. Het aantal behandelingen en de zorgzwaarte van de behandelde patiënten zijn in 2011 opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal particuliere klinieken groeit weliswaar nog licht, maar deze groei zit vooral in de toename van het aantal locaties, waarmee grotere organisaties ontstaan. Dertig organisaties hebben intussen vijf of meer vestigingen.

Aanvullende normen

Particuliere klinieken vallen net als de ziekenhuizen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Voor particuliere klinieken gelden dan ook dezelfde veldnormen en richtlijnen. In particuliere klinieken zijn er ook nog andere risico’s dan in ziekenhuizen. Dat heeft te maken met andersoortige zorg die wordt geleverd, zoals bijvoorbeeld laser- en lichttherapie waarvoor geen richtlijnen zijn. Het heeft ook te maken met de soms kleinere omvang van deze klinieken. Daarom zijn er aanvullende normen nodig. De IGZ constateert dat deze normontwikkeling op gang komt.

Basisartsen

In 52 klinieken zijn in totaal honderd artsen met een buitenlandse opleiding werkzaam die soms medische eindverantwoordelijkheid dragen. Bij de behandeling dienen de Nederlandse richtlijnen en normen te worden nageleefd. Basisartsen blijken een belangrijke rol te spelen en veel verantwoordelijkheid te hebben in particuliere klinieken. Het veld is bezig ook hier aanvullende normen voor te ontwikkelen.

Risicoselectie

Onder de particuliere klinieken vallen zelfstandige behandelcentra en privéklinieken. In het onderzoek van de IGZ zijn in totaal 269 klinieken betrokken. Op basis van een risicoselectie bezoekt de inspectie in de eerste helft van 2013 minimaal twintig klinieken. Als dat nodig is, neemt de IGZ maatregelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top