ACTUEEL

Rijnstate en huisartsen pakken incidenten samen aan

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en de Huisartsen Vereniging Arnhem (HVA) zijn gestart met het systematisch registreren en onderzoeken van incidenten in de gezamenlijke patiëntenzorg van huisarts en ziekenhuis. Hierbij gaat het om onbedoelde gebeurtenissen binnen het zorgproces waarbij de patiënt schade heeft geleden of had kunnen lijden.

Onderzoeksteam

Zowel huisartsen als medewerkers van Rijnstate kunnen incidenten digitaal melden. Een onderzoeksteam doet vervolgens feitenonderzoek en analyseert welke acties nodig zijn om herhaling te voorkomen. In dit transmurale team zit de veiligheidscoördinator van de HVA, een bestuurslid van de HVA, de coördinator Unit Eerste-tweede lijn van Rijnstate en de veiligheidscoördinator van Rijnstate. De registratie geeft meer inzicht in de aard, omvang en achtergrond van incidenten en verhoogt het melden het risicobewustzijn van beide partijen.

Patiëntveiligheid

Jacqueline van Sambeek, coördinator Unit Eerste-tweedelijn van Rijnstate: “Voorheen kwamen er natuurlijk ook meldingen binnen, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. Maar deze meldingen werden niet in een systeem vastgelegd, waardoor het minder goede informatie en ook minder aanknopingspunten voor verbetering opleverde. Deze nieuwe manier van melden is een belangrijke stap in het verder verbeteren van de patiëntveiligheid in de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis."

Zorgprocessen verbeteren

"Al enige tijd worden in meerdere huisartspraktijken in Arnhem en omgeving incidenten gemeld en geanalyseerd volgens een vaste module. Daarnaast ontstond de behoefte bij de huisartsen om ook incidenten te melden die met de gezamenlijke patiëntenzorg van huisartsen en ziekenhuis te maken hebben”, zegt huisarts Pieter Jongeruis van huisartsenpraktijk De Dennenkamp West in Oosterbeek en veiligheidscoördinator van de huisartsvereniging Arnhem. “Door te kijken naar het proces van eerste en tweede lijnszorg en onbedoelde gebeurtenissen tijdens deze zorg te melden en te analyseren, kunnen verbeteringen in het zorgproces zichtbaar gemaakt en geïmplementeerd worden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top