ACTUEEL

Trimbos presenteert nieuw keurmerk voor online ggz

Trimbos presenteert nieuw keurmerk voor online ggz

Het Trimbos Instituut presenteert een keurmerk voor online geestelijke hulpverlening. Het keurmerk moet een wegwijzer vormen voor patiënten.

Projectmanager Odile Smeets van Trimbos presenteert het keurmerk vandaag, tijdens het congres Online Hulp. Volgens Smeets is het online hulpaanbod groot, maar is het voor patiënten moeilijk te bepalen welke therapieën geschikt zijn. “Sommige sites zien er netjes uit, maar je kunt niet beoordelen of het een goed aanbod is.”

Doel

Het keurmerk is in eerste instantie bedoeld voor de consument, om hem wegwijs te maken. Daarnaast moet het keurmerk ook een stimulans vormen voor zorgaanbieders, om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Trimbos ontwikkelde het keurmerk samen met ontwikkelaars van ggz-instellingen.

Kosten

De kosten om voor het keurmerk in aanmerking te komen variëren van 1.500 tot 3.000 euro, afhankelijk van de omvang van het product. Smeets: “Gezien het werk dat erachter zit om het hulpaanbod te beoordelen, vinden wij dat geen groot bedrag. We gaan er ook van uit dat de aanbieder een serieuze partij is.”

Beoordeling

Voor de beoordeling van het hulpaanbod wordt gekeken of de therapie aansluit bij ggz-richtlijnen, of duidelijk is wat de kosten zijn, wie de aanbieder is en of de aanbieder over de juiste kwalificaties beschikt. Daarnaast kijkt Smeets ook of de aanbieder de privacy van de gebruiker voldoende kan waarborgen. De gebruiker zelf kan een oordeel geven over de gebruiksvriendelijkheid.

Nieuwe toetreders

Het keurmerk hoeft geen belemmering te zijn voor nieuwe aanbieders, zegt Smeets: “Die komen absoluut ook door de procedure, mits ze voldoen aan de eisen.” Ook zelfhulpaanbod kan voor beoordeling in aanmerking komen. Dit geldt niet voor websites die zich richten op lotgenotencontact of het verstrekken van informatie.

Congres Online Hulp

Het Congres Online Hulp wordt voor het derde opeenvolgende jaar georganiseerd door stichting E-hulp.nl en Bohn Stafleu Van Loghum. Tijdens het congres lanceert het Trimbos-instituut het online hulpstempel, een keurmerk voor online psychologische en verslavingsbehandelingen. Cliënten vertellen er hoe de zorg verbeterd kan worden met behulp van internet.

WebTV

Smeets is vanavond ook te zien in de tweede live WebTV uitzending op DigitaleZorgGids. De uitzending begint om 20.30 uur en staat volledig in het teken van mobile health in de online hulpverlening. Frank Schalken praat over cliëntervaringen, Saskia Timmer van het Leo Kannerhuis toont apps en Odille Smeets van het Trimbos instituut gaat in gesprek met Ruud Koolen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

KOOPMAN

1 november 2012

Goed initiatief! En omdat GGZ en ook deze vorm vooral mensenwerk is zal controle van de bekwaamheden en bevoegdheid zeer nuttig zijn. Ook in deze vorm is immers sprake van het bieden van individuele gezondheidszorg en is de Wet BIG dus van toepassing. Door de aanbieders in persoon te checken op registratie is een minimum waarborg op kwaliteit te bieden. Moge dit keurmerk ook daarover geen misverstand doen ontstaan.

Bart Brandenburg

1 november 2012

Op zich een goed initiatief, met een paar mitsen en maren:
1. Ik mis de bundeling met andere bestaande initiatieven zoals Zegel Gezond, Zorgkaart Nederland en de Digitale Zorggids. In de praktijk blijkt het controleren van het (snel groeiende) aanbod nogal veel werk. Een combinatie van peer-review en gebruikersbeoordelingen lijkt het meest kansrijk, maar ook dan kost het veel moeite om voldoende "massa" te krijgen voor een betrouwbare beoordeling.
2. Initiatieven met een "centraal" keurend instituut, (zoals het Trimbos voorstelt), zijn in het verleden niet van de grond gekomen (bijvoorbeeld QMIC van TNO). Bovendien is het Trimbos zelf ook ontwikkelaar en aanbieder van eHealth programma's.

Ik zal het initiatief met belangstelling volgen.

Bart Brandenburg, arts
Medicinfo

Stegwee

1 november 2012

Goed initiatief en terechte kanttekeningen van Bart Brandenburg. Wat opvalt is dat het keurmerk vooral op de randvoorwaarden ingaat. Het wordt nog een uitdaging om ook de andere aspecten van keuring/certificering in te gaan. Hierbij moet gedacht worden aan:
- functie (levert de module ook daadwerkelijk de beloofde therapie, is deze ook effectief)
- veiligheid voor de patiënt (niet in termen van privacy maar in termen van mogelijk schadelijke effecten van de therapie)
- interoperabiliteit (is de module ook integreerbaar in de rest van de zorg, zoals PGD of EPD)

De eerste stap is in ieder geval gezet, dus mogelijkheden om deze uitbreidingen te overwegen zullen zeker gaan ontstaan!

Robert Stegwee
Capgemini Consulting

Koopman

1 november 2012

In vervolg op mijn reactie. Indien de BIG kwalificatie vaststaat is toetsing via tuchtrechter en/of inspectie ingebouwd en kan men met een "lichtere" toets via Trimbos volstaan. Ook omdat de WGBO en de Kwaliteitswet Zorginstellingen tevens aan de orde zijn. Noodzakelijkheid, zorgvuldigheid en werkzaamheid kunnen via deze bestaande paden aan de orde komen.

Top