ACTUEEL

Kabinet schroeft norm topinkomens verder terug

Kabinet schroeft norm topinkomens verder terug

Bestuurders in de zorg kunnen de komende jaren niet langer meer dan een minister verdienen. Het nieuwe kabinet schroeft de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector terug van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent.

Met het oog hierop wil het nieuwe kabinet het wetsvoorstel normering topinkomens (WNT) aanpassen. Wel is het mogelijk om onder niet nader gespecificeerde omstandigheden uitzonderingen te maken op de nieuwe norm. Het kabinet denkt met de verlaging van de topinkomens jaarlijks 10 miljoen euro te besparen.

Nullijn

Om de loonkosten in de zorg te beteugelen is het kabinet voornemens om vanaf 2016 een nullijn in te voeren. In tegenstelling tot werknemers elders in de (semi)publieke zijn medewerkers in de zorg hier tot nu toe uitgezonderd van geweest. “Het is dus redelijk van hen een bijdrage te vragen”, aldus de uitleg in het regeerakkoord.

Procedure

Met het oog op de voorgenomen loonmatiging in de zorg zet het kabinet per onmiddellijk een procedure in gang om het convenant overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) op te schorten. Dit convenant maakt het vooralsnog onmogelijk om de loonontwikkeling in de zorg rechtstreeks aan te pakken. De maatregel moet uiteindelijk een besparing van 400 miljoen euro per jaar gaan opleveren. Om de pijn te verzachten maakt het kabinet 100 miljoen euro vrij voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen zorgmedewerkers.

Ondernemersvoordeel

De medisch specialisten worden de komende kabinetsperiode jaarlijks met 100 miljoen euro gekort. Ook vervalt het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten. Daarnaast wil het kabinet de vorming van mega- of regiomaatschappen ontmoedigen.

17 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 november 2012

De topinkomens in de zorg zijn doorgeschoten. Ook mijn inkomen mag best wat minder, maar dan wil ik wel dat iedereen in gelijke mate inlevert. Wat doet het er eigelijk toe of je een A6 of een A4 rijdt. Maar als mijn collega's een A6 rijden dan ga ik niet in een A4-zitten.

Alberts

2 november 2012

Wat is dat toch met het afschaffen van de ondernemingsvoordelen voor één groep? Dat is toch discriminatie??

Anoniem

2 november 2012

@ Alberts. Bij ondernemen horen risico's. Die waren voor medisch specialisten grotendeels afwezig. Dan zijn medisch specialisten eigenlijk ook geen ondernemers, en horen ze ook geen voordelen te krijgen die ondernemers toekomen. Wettelijk zouden de medisch specialisten misschien een eigen regeling moeten hebben vanwege hun bijzondere positie (bescherming van concurrentie door beperkte instroom etc.).

Alberts

2 november 2012

Maar men wil naar marktwerking in de zorg. Zorgaanbieders moeten concurreren. Er moet een inzichtelijk register komen waarin mensen zelf hun arts kunnen gaan kiezen. Dat is een toenemend ondernemingsrisico, en niet te rijmen met tegelijkertijd het ondernemingsvoordeel weg te nemen bij slechts één groep.
Moeten vrijgevestigde fysiotherapeuten, psychologen en tandartsen ook dit voordeel gaan inleveren?

Anoniem

3 november 2012

Naast deze maaatregelen is van belang dat de pensioenopbouw wordt afgetopt op 100.000 euro (grens evt. later nog verder te verlagen). Dit komt bovenop de algemene beperking vd fiscale ruimte om pensioen op te bouwen. Zie Nieuwsbericht Pensioenfederatie dd 31/10/2012 op hun site.

arts

3 november 2012

Voor de artsen in loondienst in ziekenhuizen onder de nieuwe WOPT norm (100% ministersalaris) is er nog maar 1 mogelijkheid die fair is. Minder uren werken. Contractueel naar 36 uur/week, net zoals een minister of andere ambtenaar, inclusief onregelmatig dienst. En niet langer 45 uur exclusief alle diensten.

Anoniem

3 november 2012

@ Arts. Noem mij een minister of zelfs een hogere ambtenaar die 36 uur werkt. Ik werk met beide en als je weet wat er in het weekend mee naar huis gaat en maandagochtend is gelezen dan weet je dat er meer dan 8 uur wordt gewerkt in het weekend, elk weekend. Daarnaast is een groot deel van de overleggen in de avonduren geroosterd. De enige doordeweekse avond die daarvoor niet wordt gebruikt is de vrijdagavond.

Anoniem

3 november 2012

@ Alberts. De tijden veranderen. Er is geld tekort en de Nederlandse medisch specialisten verdienen gemiddeld veel meer dan mensen met een vergelijkbare opleiding. Daarbij verdient de partner accountant of partner advocaat waarschijnlijk evenveel, maar de meeste accountants en advocaten verdienen veel minder (en zeker als je de gehele groep economen of juristen zou vergelijken met artsen).

Daarnaast verdienen de Nederlandse medisch specialisten veel meer dan het buitenlandse collega's, waarvan het inkomen meer in de pas loopt met de andere salarissen in die landen. Dat heeft de commissie Meurs nu bevestigd, en die bevindingen zijn gebaseerd op zeer recente cijfers en worden onderschreven door de orde.

Tja, dan staan alle lichten op groen om deze groep aan te pakken.

arts

3 november 2012

@anoniem: weet ik. doen wij ook nog, naast de ingeroosterde uren en nacht/weekenddiensten. het gaat om het juridische arbeidscontract en het betaalde per uur. dat moet fair blijven, ook in relatie tot verwante beroepen. overwerk zal blijven bij verantwoordelijke functies. (het actuele salaris van ministers en topambtenaren had van mij ook naar 130% gemogen, gezien de verhouding tot de private sector; we willen toch de beste mensen behouden voor de publieke zaak?)

DGo

5 november 2012

En hoe verder met de bestuurders en de verschillende echelons daaronder bij de zorgverzekeraar? Zij krijgen straks 3à4 keer zo veel als ziekenhuisbestuurders.

Anoniem

5 november 2012

Graag zou ik eens zien dat de "enorme" salarissen van de specialisten op de juiste manier vergeleken worden. Een vrijgevestigde specialist betaalt zélf zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn pensioen en zijn auto. Zet deze reële kosten eens af tegen de voorzieningen van bijvoorbeeld een ambtenaar, die riant zijn. Dan heb ik het nog niet eens over de flinke lening die hij heeft moeten sluiten voor de betaling van de goodwill bij aanvang. Doorgaans zie ik hier in "de" berekeningen niets van terug. Wel erg gemakkelijk.

LH

5 november 2012

Het rapport Meurs geeft JUIST aan dat de inkomens Niet exorbitant zijn. Daarnaast minst aantal specialisten per hoofd van de bevolking en we doen geen onnodige verrichtingen. Oftwele we werken nu efficient en nog relatief goedkoop ook.
Iedere vorm van loondienst voor specialisten zal resulteren in MEER specialisten nodig. Dus stijging vd kosten. Een specialist in loondienst zal op termijn zeker minder gaan produceren dan een vrijgevestigde. Hij heeft nl 0,0 uitzicht op promotie door harder of beter te werken. een chirurg is chirurg en blijft chirurg en kan niets daarin meer groeien cq een beter carriere perspectief gedurende loopbaan krijgen (itt ministers , die verdwijnen allemaal nr lucratieve baantjes in bedrijfsleven !)
Mijn advies Laat zoals het is, de zorg in ziekenhuizen zijn de kosten niet meer. We werken al extreem efficient en zoals nu de laatste cijfers laten zien, de ziekenhuizen groeien NIET meer kwa omzet, er is zelfs een daling zichtbaar. Dus die 2% groei is ook NIET meer nodig. De kosten voor de zorgen zitten elders !

Koopman

5 november 2012

Er is nu een trend om slechts naar de cijfers te kijken en daarop te nivelleren. Voorheen keken we op basis van vele gezichtspunten (FWG) naar de inhoud en zwaarte van de taken in functies. Per categorie werd een functiegebouw zichtbaar waarbinnen vele verwante functies. Het VOV gebouw is naar mijn mening niet te vergelijken met het overheidsbedienden of stafpersoneelsgebouw of dat bij verzekeraars of in de politiek. Als inhoud, zwaarte en schaarste nu geen rol meer spelen dan wil ik pleiten om verpleegkundigen gelijk aan artsen te honoreren en beiden vrij te stellen van het betalen van inkomstenbelasting. Immers het verrichten algemeen nuttige taken zou zo maatschappelijk beter zichtbaar worden. Natuurlijk is een plafond van een loongebouw nuttig, maar dan voor alle Nederlanders. Ik nam voorheen aan dat dit met belastingheffing werd geregeld, ook dat schijnt nu met aparte wetten en bureaucratie geregeld te moeten worden.

Anoniem

5 november 2012

@ LH Klopt niet exorbitant, maar nog steeds erg hoog. Vrijgevestigden verdienen nog steeds wezenlijk meer dan hun internationale peers en die verdienen ook al erg goed vergeleken met overige academici (en bijvoorbeeld ruim 50% meer dan hoogleraren). Alle reden om op deze groep te korten.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/04/remuneration-of-medical-specialists.html

Anoniem

5 november 2012

@ Artsen. De inkomens van de vrijgevestigden liggen nog steeds wezenlijk hoger dan in andere landen. Ook in die landen verdienen de specialisten wezenlijk meer dan andere academici. Zo verdienen ze bijvoorbeeld ruim 50% meer dan hoogleraren, terwijl 90% van de onderzoekers nooit hoogleraar wordt en het merendeel van de artsen wel specialist. Gemiddeld zijn de verschillen dus nog veel groter:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/04/remuneration-of-medical-specialists.html

GEWONE BURGER

6 november 2012

DE EERSTE REACTIE IS DE BESTE,
Eerst zakken vullen en daarna eerlijk delen.
Dit noem ik graaien in de gemeenschapelijke pot en de minder bedeelde naaien.
Ben wel voor eerlijk delen maar dan eerlijk van mij mag je een A6 rijden maar deze dient dan niet door de gemeenschap betaald te worden.

Word oplichter past beter bij je

Anoniem

13 februari 2013

anoniem #1:
gaaaaaaay

Top