ACTUEEL

Wiegel: 'Zoek uitweg voor zorgpremie'

Het is onontkoombaar dat het plan van de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt teruggedraaid, al is het alleen maar omdat het voorstel niet door de Eerste Kamer zal komen. Dat heeft VVD-prominent Hans Wiegel zondag gezegd in het tv-programma Eva Jinek op Zondag.

Eerste Kamer zegt stop

"De VVD heeft deze fout gemaakt, moet het voortouw nemen en zeggen tegen de PvdA, zie hier vanaf. Wees verstandig en zoek een uitweg. Ze moeten dit grote probleem met zijn tweeën oplossen", aldus Wiegel. Het voorstel is volgens de VVD’er nauwelijks uit te leggen en "totaal onaanvaardbaar". Volgens hem is er nog voldoende tijd om het regeerakkoord aan te passen. "Ik heb toch ook de indruk dat PvdA-leider Diederik Samsom en aanstaand vicepremier Lodewijk Asscher dit snappen."

'Spekman gooit olie op vuur'

Wiegel zei ook dat het niet verstandig was van PvdA-voorzitter Hans Spekman om te zeggen dat nivelleren een feest is. "Dat is olie op het vuur gooien. Alsof hij er plezier in heeft dat middengroepen enorm zwaar worden gepakt. Hij heeft zichzelf te kijk gezet", aldus Wiegel. Hij was geschrokken van het forse zetelverlies van de VVD afgelopen week door de commotie over de zorgpremie. "Dat maakt het gedoe binnen de partij alleen maar erger en wordt het oplossen van het probleem moeilijker." Een dag eerder werd bekend dat de VVD in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond 11 zetels zou moeten inleveren. Wiegel uitte vorige week scherpe kritiek op de plannen van de VVD en de PvdA om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Hij noemde het een gigantische nivelleringsoperatie. "Misschien is dit nog wel nivellerender dan toen het kabinet-Den Uyl er zat."

CDA'er Buma: 'Nivelleringsfeestje PvdA'

Met het CDA valt niet te praten over de inkomensafhankelijke zorgpremie. "We willen best praten over bezuinigingen, maar deze maatregel levert niets op en de zorg wordt er niet beter van. Het systeem deugt niet." Dat heeft CDA-leider Sybrand Buma zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens Buma hebben VVD en PvdA ook niet goed nagedacht over hoe dergelijke voorstellen door de Eerste Kamer moeten komen. "Op dit moment is er iets heel aparts aan de hand. De PvdA is heel blij, de VVD is heel ongelukkig. De PvdA staat een nivelleringsfeestje te vieren, de VVD’ers gaan onder tafel zitten om te wachten tot het voorbij is en Nederland wil wel eens horen hoe wat er aan de hand is. En dat horen we niet", aldus Buma. De inkomensafhankelijke zorgpremie zal volgens de CDA’er ook tot meer banenverlies leiden. "Ik doe niet iets wat leidt tot slechtere zorg, ik doe ook niet iets wat leidt tot minder banen, dus ik zie niet dat wij hierover een onderhandeling gaan starten.’’

Roemer: afbraak sociaal stelsel

SP-leider Emile Roemer hekelde in Buitenhof opnieuw de afbraak van het sociale stelsel binnen het akkoord. "Alle aandacht gaat uit naar één onderdeel, maar daarmee worden alle andere maatregelen ondergesneeuwd", aldus Roemer. Als voorbeeld noemt hij de duur van de WW-uitkering. "Als je wordt ontslagen zit je na een jaar al op bijstandsniveau, een rampzalige situatie, terwijl daar nauwelijks oplossingen voor zijn en de werkgelegenheid alleen maar afneemt." (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

5 november 2012

De enige verstandige uitweg is inning van de financiering van de zorg via de belastingen, in iedere vorm die mogelijk is; BTW, Vermogensbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting e.d.; zo draagt de hele maatschappij bij aan de kosten van de zorg voor ons allen!

Wij hebben immers allen nodig in deze maatschappij.

In de tijd toen wij nog op de Savanne liepen werden de zieken en ouderen achtergelaten of zelfs door de eigen groep opgegeten: werden een last en droegen niet bij aan de overlevingskansen van de hele groep in de strijd om het bestaan.

Dat denken zit blijkbaar nog steeds bij de ambtenaren en politici in de genen. Zeer opmerkelijk.

We leven in een dienstenmaatschappij en een consumptie maatschappij. Als Albert Heijn allen mocht leveren aan de Jaap Blokkers van deze wereld dan kon hij zijn winkel wel sluiten. AH levert met name aan een zo groot mogelijke populatie en is erbij gebaat deze zolang mogelijk in consumptieve staat te houden. Idem Opel, VW, Philips, Openbaar Bestuurders e.d. In een beschaafd land laten wij mensen niemand achter. Ook een econoom moet in zijn computer model een humane component hebben.

Betaling via de algemene middelen is zo simpel. Is zo duurzaam. Is zo robuust. Per saldo 5% van de belastinginkomsten volstaat voor de financiering van de zorg. Ipv zorgpremies en zorgtoeslag en tegemoetkoming e.d. dus een lichte verhoging van de belastingdruk in totaal. Moet kunnen en moet lukken.

Maar wel een eigen bijdrage voor iedereen bij afname van een zorgconsumptie. Vooraf! Remgelden. Al werken ze totaal niet als remgeld, ze laten wel zien aan allen dat zorg niet gratis is.

En het hele gezeur van Achmea en CZ dat we terug zullen gaan naar de ziekenfondsen die niets uitvoerden moet nu afgelopen zijn; die ziekenfondsen waren gewoon Achmea en CZ in andere juridische vorm. De wijzen van werken en opereren moet hetzelfde zijn. Intrinsieke motivatie om goede zorg te leveren tegen maatschappelijke prijzen.

Of is de economische prikkel van 980.000 euro per topman van een private verzekeraar zo sterk dat de lobbyisten het algemeen belang ondergeschikt maken aan het prive belang van de Wim van der Meerens, Bas Leerinks, Henk Eleveld e.d. van deze wereld?

OECD economen zijn er klaar mee en gaven nu landen tot tweemaal toe het advies om als zorgstelsel een Scandinavisch model in te voeren met gebruik maken van de nieuwste ICT methodieken. De tijden zijn veranderd sinds de jaren 80 van de vorige eeuw: computers zijn er en die kunnen veel meer dan de lobbyisten denken of het volk willen voorspiegelen.

Kaiser Permanente heeft als enige HMO ter wereld een operationeel en functionerend ICT platform waarin de verzekerden zelf het beheer voeren over hun dossier; een echt EPD zoals het hoort.

Het wiel van de ICT hoeft dus niet opnieuw te worden uitgevonden. KP heeft het en wil dat best delen tegen marktconforme condities. De tijd van topdown en regenten is voorbij. Hans Wiegel moet maar eens wat gaan bijlezen. Maar ja. Iedereen is te koop in deze wereld en heeft zijn prijs.


En ja. Ook Hans Spekman moet zich schamen door akkoord te gaan met een plafond van 75.000 euro.
Van W Bos of W Kok kan men dat verwachten, van een zelfbenoemde authentieke PvdA'er niet.

SP Emile Roemer steunt als enige het OECD advies. Kan verkeren, maar tekent de gekte in Nederland.

Top