ACTUEEL

Cliëntenraden bezorgd over aanbesteding Rotterdam

De centrale cliëntenraden van Humanitas, Laurens, Pameijer, Thuiszorg Rotterdam hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd. In de brief spreken zij hun bezorgdheid uit over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in de gemeente Rotterdam.

Bezwaren

De gemeente Rotterdam heeft een beschrijvend document aanbesteding huishoudelijke verzorging opgesteld. Hierin staan de regels voor de aanbesteding. Uit dit document blijkt dat Rotterdam met zeven percelen gaat werken, waar organisaties met elkaar een met welzijn samenhangend pakket moeten bieden. Aanbieders van huishoudelijke verzorging kunnen maximaal voor drie percelen inschrijven. Per perceel krijgt slechts één aanbieder de gunning. De centrale cliëntenraden van Humanitas, Laurens, Pameijer en Thuiszorg Rotterdam hebben daar grote bezwaren tegen. LOC Zeggenschap in Zorg onderschrijft deze bezwaren.

Keuzevrijheid

Bovengenoemde aanbesteding tast volgens de cliëntenraden de keuzevrijheid van mensen ernstig aan. Mensen moeten óók bij de geboden zorg in natura de mogelijkheid hebben zelf te kiezen welke organisatie de huishoudelijke verzorging levert, bijvoorbeeld een organisatie die aansluit bij hun manier van leven en/of levensovertuiging.

Extra eisen

De cliëntenraden zien bovendien dat de gemeente Rotterdam allerlei extra eisen aan zorgaanbieders stelt, zoals het verplichten dat minimaal tien procent van de zorg geleverd wordt door mensen die integreren in de arbeidsmarkt, op straffe van een evenredige boete bij niet nakomen. Ze vragen zich af hoe deze regeling zich verhoudt tot de kwaliteitseisen die eveneens bij de zorgaanbieders liggen.

Bekijk de brief

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 november 2012

De regels die Rotterdam stelt zijn goed te begrijpen en te verdedigen. Als de nadelen daarvan onoverkomelijk zijn ga dan met Rotterdam is gesprek over een aanpassing van de regels.

Anoniem

6 november 2012

Er zijn veel brieven naar de Wethouder geschreven maar het lijkt dat de nadelen niet worden bekeken

Top