ACTUEEL

Serious games ‘must’ voor medische opleidingen

Implementatie van serious games in medische opleidingen vergroot de patiëntveiligheid en bespaart kosten in de zorg. Daarom moet er meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van serious games voor de zorg. Zorgverzekeraars zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Dit zijn de uitkomsten van een groot Nederlands literatuur onderzoek dat is gepubliceerd in het British Journal of Surgery.

Het onderzoek is gedaan door Drs. Maurits Graafland, arts-onderzoeker en Dr. Marlies Schijven, chirurg en projectleider serious gaming. Beiden werken in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Tijdens het Games for Health Europe congres dat op 5 en 6 november in Amsterdam plaatsvindt, lichten zij deze resultaten toe. Wanneer gevalideerde serious games in opleidingen voor zorgprofessionals worden geïntegreerd kunnen fouten tijdens medische ingrepen worden voorkomen, stellen Graafland en Schijven. Optimalisering van kennis en van vaardigheden voordat medische professionals werkelijk in de praktijk aan de slag gaan is volgens hen één van de grote winstpunten.

Validatie serious games

Veel medische professionals hebben volgens de onderzoekers een achterhaalde visie op serious games. Zij zien games vaak alleen nog als speeltje voor jongeren. Dit zou volgens de auteurs doorbroken kunnen worden door wetenschappelijke bewijsvoering en validatie van serious games voor de medische opleidingen.

Richtlijnen

De auteurs identificeren vijf richtlijnen op basis waarvan serious games gevalideerd moeten worden. Zo moet de inhoud van de game (content) overeenkomen met de te trainen praktijksituatie zoals aangegeven door medische experts. De spelsituatie moet een geloofwaardige reflectie zijn van de situatie waarvoor getraind wordt en geen weerstand bij de gebruikers oproepen. Ook moeten er significante verschillen in speluitkomst zijn tussen in de praktijk ervaren en niet ervaren medische professionals voor de gespeelde situatie. Indien er een andere gevalideerde methode is om bekendheid en vaardigheid met de te trainen situatie te meten, dan moeten de uitkomsten van de spelresultaten hiermee logischerwijs in lijn zijn. Tenslotte moeten mensen die met een gevalideerde game getraind zijn, ook daadwerkelijk beter in staat zijn in een (gesimuleerde) praktijksituatie voorkomende problemen op te lossen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

pgcHeVFIE

19 november 2012

Thanks for being on point and on traegt!

Top