ACTUEEL

'Bezuiniging op medische opleidingen schaadt zorg'

'Bezuiniging op medische opleidingen schaadt zorg'

In het regeerakkoord is het voorstel opgenomen om de opleidingsduur van aios terug te brengen tot het Europees minimum. De de nieuwbenoemde hoogleraar medische vervolgopleidingen, Joep Dörr, heeft hier zijn grote zorgen over uitgesproken tijdens zijn oratie maandag.

Het voorstel, gebaseerd op een Europese richtlijn uit de vorige eeuw, is volgens hem onacceptabel en disproportioneel. Het betekent een bezuiniging van 325 miljoen euro, bijna 50 procent. “Geen enkel Europees land hanteert deze minimumduur. Door de duur van onze medische vervolgopleiding te conformeren aan die richtlijn worden we de hekkensluiter van Europa”, aldus Dörr.

Medische vervolgopleiding

Door de toenemende en veranderende zorgvraag en beperkte financiële middelen, bestaat de noodzaak tot verandering van de medisch specialistische zorg . Om de zorg kwalitatief hoog te houden, is de bekwaamheid van professionals essentieel. De basis wordt gelegd in de opleiding. In 2011 is mede op verzoek van de overheid een moderniseringstraject van de medische vervolgopleiding ingezet. “Nog geen twee jaar later wordt in het regeerakkoord voorgesteld de curricula van de vervolgopleidingen opnieuw te herzien, nu om verkorting van de opleiding met maar liefst één tot twee jaar mogelijk te maken. Dit is bepaald geen voorbeeld van consistent beleid, demotiverend voor alle betrokkenen bij de opleiding van medisch specialisten en slecht voor de medisch-specialistische zorg van de toekomst”, aldus Dörr in zijn oratie.

Zorgen

De Orde van Medisch Specialisten sprak deze zomer haar zorgen al uit over de toenmalige plannen van een interdepartementale werkgroep. Volgens de komt de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg onder druk te staan als de opleidingsduur verkort wordt, zoals de werkgroep voorstelt. “De ambtelijke werkgroep stelt voor om  de opleiding van medisch specialisten in Nederland te verkorten tot  de minimumopleidingsduur van de EU”, aldus de orde. “Bij het voorstel lijkt niet te zijn gekeken naar de kwaliteitsaspecten van de opleiding  en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij is er geen enkel ander land in de EU waar alle opleidingen de minimumduur kennen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top