ACTUEEL

‘Huisarts doorslaggevend bij keuze voor ziekenhuis’

Minder dan tien procent van de patiënten die een borstkankerbehandeling moeten ondergaan, vergelijkt ziekenhuizen met elkaar op basis van openbare informatie over de kwaliteit van de borstkankerzorg. Bij slechts drie procent is deze kwaliteitsinformatie doorslaggevend voor de keuze van het ziekenhuis. De huisarts heeft de meeste invloed op de keuze van patiënten. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van zorgverzekeraar CZ.

Van de geënquêteerde patiënten is 92 procent zich bewust van kwaliteitsverschillen in borstkankerzorg. Ruim twee op de drie borstkankerpatiënten geeft in het onderzoek aan dat zij behoefte heeft aan informatie over kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen.

Op zoek

Toch blijkt dat niet iedereen ook daadwerkelijk op zoek gaat naar deze informatie. Slechts een kwart van de geënquêteerde vrouwen zegt dit te hebben gedaan. Meestal zochten ze informatie over het ziekenhuis waar ze toch al van plan waren om naar toe te gaan.

Uit de enquête komt verder naar voren dat 67 procent van de patiënten de huisarts ziet als belangrijkste bron van informatie. De zorgverzekeraar wordt door 28 procent genoemd als bron voor kwaliteitsinformatie.

Vertrouwen

Borstkankerpatiënten hebben veel vertrouwen in de basiskwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Ze kiezen daarom niet zozeer voor het beste ziekenhuis maar voor een ziekenhuis dicht in de buurt. Borstkankerpatiënten laten zich bijna altijd behandelen in het ziekenhuis waar ook de diagnose is gesteld.

Het onderzoek (PDF) is gehouden onder 450  borstkankerpatiënten en uitgevoerd door IQ healthcare van het UMC St Radboud en Dautzenberg Research & Advice. Naast de enquête is ook met 10 vrouwen inhoudelijk gesproken over het onderzoek.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Loon, NFK

6 november 2012

Ook de patientenorganisaties brachten eerder in kaart dat huisarts voor patienten een heel belangrijke informatiebron is als het gaat om keuze ziekenhuis (Programma Kwaliteit in Zicht; http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/KwaliteitinZicht/110919%20rapport%20meldactie%20keuzehulpmiddelen%20%20vragenlijst%20def.pdf). Er komt steeds meer kwaliteitsinformatie beschikbaar. Hoog tijd dus om deze kwaliteitsinformatie te integreren in verwijsapplicaties als Zorgdomein. Naast uiteraard de online publicaties voor patienten die zelf informatie zoeken (bijv. In Patientenwijzers van de kankerpatientenorganisaties, http://www.nfk.nl/kanker_wat_doen_wij/kwaliteit_van_zorg)

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

6 november 2012

Wees eerlijk: beste ziekenhuizen bestaan niet, wel goede en slechte artsen. Let wel: huisartsen bleven jarenlang verwijzen naar falende artsen als neuroloog Jansen Steur, maagchirurg Reijnen en orthopeed De Bruin.
En...zorgverzekeraars betalen iedere factuur van artsen en ziekenhuizen ongeacht de uitkomst van de behandeling....

Top