ACTUEEL

Versobering AWBZ zet koopkracht onder druk

De voorgenomen versobering van de AWBZ kan grote impact hebben op de koopkracht. Ouderen met hoge en middeninkomens kunnen afhankelijk van het gekozen uitvoeringsscenario een koopkrachtdaling 37 tot 61 procent tegemoet zien. Dat becijfert adviesbureau Gupta Strategists.

De PvdA en VVD hebben in het regeerakkoord gekozen voor hervorming en versobering van de AWBZ. Door de lichte intramurale zorg te extramuraliseren wil het nieuwe kabinet 1,7 miljard euro bezuinigen. Daarnaast wordt er 1,1 miljard gekort op  de huishoudelijke hulp.

Dilemma

Volgens Gupta Strategists levert de miljardenbezuiniging op de ouderenzorg verschillende dilemma’s op. Versobering van alleen de lichte zorgvraag levert onvoldoende geld op. Ouderen die weinig zorg gebruiken vormen 37 procent van het totale aantal zorggebruikers. Zij nemen echter slechts 5 procent van de totale kosten voor hun rekening.

Grote zorgvraag

Gupta denkt daarom dat ouderen met een grote zorgvraag niet buiten schot blijven.  Alleen ouderen aanspreken met een hoge zorgvraag en hoge inkomens, die een gezamenlijk aandeel van 13 procent in de kosten hebben, levert volgens Gupta onvoldoende op. De bulk van de kosten zit bij mensen met een laag inkomen en hoge zorgvraag. Met een totaal van 1,8 miljard euro is deze groep goed voor 28 procent van de kosten.  

Koopkrachteffect

Worden de lage inkomens ontzien dan heeft dit volgens Gupta grote koopkrachteffecten voor ouderen met midden tot hoge inkomens. De inkomensdaling kan volgens Gupta in dat geval oplopen van 37 tot 63 procent. Als additioneel probleem noemt Gupta het wegvallen van prikkels tot preventie en zelfzorg bij ouderen met een laag inkomen.

Prikkels

Ook wijst Gupta op het gevaar van oneigenlijke prikkels. Als zware thuiszorg beter wordt vergoed dan lichte ontstaat een prikkel om zware zorg geïndiceerd te krijgen. Verschraling van de thuiszorg via gemeenten kan daarnaast leiden tot meer zware zorg in intramurale setting. Bovendien betekent  decentrale uitvoering volgens Gupta vaak opnieuw het wiel uitvinden. Dit kan de kosten opdrijven.

Onvermijdelijk

Gupta constateert dat versobering van de AWBZ onvermijdelijk is om de toegankelijkheid ook in de toekomst te waarborgen. Nederland behoort in Europees perspectief tot de koplopers qua kosten van langdurige zorg. Nu gaat 3,8 procent van het bruto nationaal product naar ouderenzorg. Alleen Denemarken betaalt meer. Bij ongewijzigd zal dit doorgroeien naar 7,7 procent. Daarbij moeten steeds minder werkenden de premies opbrengen.  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Doet Er Niet Toe

8 november 2012

De bezuiniging betreft ook all ZZP 4 en het betreft niet alleen ouderen. Bovendien hebben inkomensgroepen, ook de lage, met meerdere bezuinigingen: schrappen WTCG, schrappen belastingaftrek ziektekosten, verlaging huurtoeslag, huishouduitkeringstoets (bv verzorgingssituatie door moeder met WAO aan zoon met Wajong), btw verhoging enz enz
De impact is dus nog groter dan hier geschetst.

Anoniem

8 november 2012

De ultieme nivellering -tevens bezuiniging- bewaart de regering voor de laatste levensperiode. Lees maatregel 51 in het regeerakkoord: "De intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm". Hiervoor wordt Eu 50 miljoen besparing ingeboekt.
In goed Nederlands vertaald: of u nu Eu 20, 30, 40 of 50.000 verdient, u mag het inleveren, behoudens een zakgeld (van Eu 400?).

Anoniem

8 november 2012

Er zijn niet alleen ouderen met een grote zorgvraag.
Er zijn ook jongeren met een grote zorgvraag en een gezin samenstelling. Het is schandalig, je bent als jonge chronisch zieke getrouwd, een gezin, je partner verdiend meer en heeft daarvoor meer verantwoording en meer gewerkte uren. Omdat je partner een grote zorgvraag heeft ben je de dupe. Mogen zij niet gelukkig zijn?? Je wordt bestolen en tot een minimum inkomen beperkt.
Heel verdrietige moeder van 2 chronisch zieke kinderen en al 27 jaar heel veel extra bijzondere ziektekosten.
Als je kinderen van jongs af aan chronisch ziek zijn is heel zorgelijk en verdrietig, en financieel raakt het je ook heel erg. Wel betalen voor het buitenland en onze mensen in de kou laten staan. En dan wordt ervan uitgegaan dat wij socialer moeten leven. Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Top