ACTUEEL

V&VN vernieuwt beroepsprofiel wijkverpleegkundige

Beroepsvereniging V&VN heeft het nieuwe beroepsprofiel ‘Expertise gebied wijkverpleegkundige’ dinsdag gepresenteerd aan minister Schippers van VWS. Dit is uitgewerkt door wijkverpleegkundigen zelf.

Schippers zegt hier blij mee te zijn, vooral vanwege de verbindende en coördinerende rol van de beroepsgroep. Dat zei de minister bij de ontvangst van het eerste exemplaar van het Expertisegebied wijkverpleegkundige. Om met het Expertisegebied aan de slag te gaan heeft Marja de Leeuwerk, voorzitter Fractie Wijkverpleging V&VN, dit dinsdag eveneens uitgereikt aan ActiZ (werkgevers), LOOV (onderwijs), ZN (zorgverzekeraars), NHG/LHV (huisartsen) en NPCF (patiënten). Ook Aad Koster, directeur van ActiZ, is positief over het nieuwe beroepsprofiel. Hij maakt zich echter zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord, waardoor tienduizenden zorgbanen op de tocht komen te staan. Hij vraagt zich in zijn blog af of de wijkverpleegkundige deze gaten straks moet gaan opvullen.

Expertisegebied wijkverpleegkundige

Het Expertisegebied Wijkverpleegkundige is bedoeld voor iedereen die bij de wijkverpleging betrokken is: wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn, patiënten- en cliëntenorganisaties, zorginstellingen, wooncorporaties, zorgverzekeraars en lokale overheden. Het is tevens de basis voor onderwijscurricula.

Beroepsprofielen

Maart 2012 zijn de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen, zorgkundigen en verpleegkundig specialisten aangeboden aan minister Schippers, voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen zelf ontwikkeld. Met financiële bijdrage van ZonMW hebben wijkverpleegkundigen zelf hun nieuwe beroepsprofiel uitgewerkt. 

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleging bestaat al meer dan honderd jaar. Tot diep in de jaren 60 van de 20e eeuw was de wijkzuster een alom gerespecteerde en gewaardeerde verschijning. Ontzuiling, schaalvergroting en andere maatschappelijke en economische factoren leidden in de jaren 80 en 90 tot een uitholling van het vak. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een opleving en wordt de meerwaarde van de wijkverpleegkundige weer gezien. Vooral de groeiende groep kwetsbare ouderen, maar ook andere demografische, sociale, en zorginhoudelijke ontwikkelingen (zoals de afnemende verblijfsduur in ziekenhuizen) maken van de wijkverpleegkundige een steeds belangrijkere schakel tussen de patiënt en het ziekenhuis, de huisarts, de mantelzorg en anderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

zwanikken

9 november 2012

En nu echt de wijk in Met Auto en Laptop

Kantoren kunnen worden gesloten

Top