ACTUEEL

'Plan zorgpremies strijdig met EU-regels’

Het voornemen om zorgpremies inkomensafhankelijk te maken, is mogelijk strijdig met EU-regels. Dat zegt voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland.

Staatssteun

Hij wijst erop dat zorgverzekeraars private ondernemers zijn. In de plannen van VVD en PvdA zouden hun inkomsten voor 85 procent bestaan uit belastinggeld. Dat zou door Brussel gezien kunnen worden als staatssteun. “Ik zeg niet dat het zo is, maar ik heb gerede twijfels”, aldus de ex-leider van de ChristenUnie en voormalige vicepremier.

Bij de stelselherziening in de zorg in 2006 waren er ook al twijfels of de afspraken spoorden met EU-regels. Rouvoet herinnert zich dat toen 50 procent van de zorgkosten uit belastinggeld werd gefinancierd en dat dat van Brussel nog net door de beugel kon.

VVD en PvdA willen de zorgpremies inkomensafhankelijk maken omdat dat goed uitpakt voor de lagere inkomens en een nivellerend effect heeft. Op de plannen uit het regeerakkoord is veel kritiek omdat de koopkrachteffecten sterk negatief uitpakken voor de middeninkomens. Ook vinden critici het oneigenlijk om inkomenspolitiek te bedrijven met zorgpremies.

In de Tweede Kamer vroeg D66-leider Alexander Pechtold donderdag om een reactie van het kabinet, nog voor het debat over het regeerakkoord komende dinsdag.

Onderzoek

Het kantoor van eurocommissaris Joaquín Almunia (Concurrentie) zei donderdag nog geen onderzoek te zijn gestart naar het Nederlandse plan en er geen commentaar op te kunnen geven. De Europese Commissie kan een onderzoek beginnen als een EU-lidstaat of een concurrent erom vraagt, maar kan dat ook op eigen gezag doen. Ook een klacht van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zou aanleiding kunnen zijn het plan onder de loep te nemen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

8 november 2012

Geachte heer Rouvoet: stap dan naar de rechter en het Europees Hof :-)
Het is voorspelbaar dat dit niet gebeurd.

ANH Jansen

8 november 2012

Andre Rouvoet houdt het graag selectief. Vorm van beroepsdeformatie. Selectieve zorginkoop is de laatste hype bij ZN en ZN-leden.

De waarheid is anders.

Bij de start van dit systeemmodel Zorgstelsel 2006 ging het niet alleen over de 50% inkomensafhankelijke premie waarmee de EU moeite had; de 10 miljard opgepotte ziekenfondspremies, in essentie gewoon belastinggelden, die de voormalige ziekenfondsen hadden afgeroomd, een ander schandaal uit de ziekenfondstijd, werden door de EU commissie gezien als Staatsteun voor de commerciele, private verzekeraars, in essentie de aloude ziekenfondsen, en wel gedurende 10 jaar.

Binnen die termijn moest het systeemmodel zich waarmaken. Het ging de EU om de 10 miljard euro Staatsteun in toen nog harde euro's. Zuiver belastinggeld en via de belastingen geïnd. Wel zo makkelijk.

Inmiddels is bekend dat zulks niet is gelukt; analyse van de ambtelijke werkgroep was "stuck in the middle".

Vervolgens heeft de Overheid olie op het vuur gegooid met het afsluiten van Convenanten die in essentie een teruggang betekenen van de aloude ziekenfondstijd; de private verzekeraars zijn teruggebracht tot uitvoerende organen van Overheidsbeleid en beperken zich tot rondpompen van geld.

En de Overheid blijft olie op het vuur gooien middels de overname van de adviezen van Cie Baarsma en Don.

De politiek en ambtenarij zullen nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun toegevoegde waarde moeten waarmaken: volg gewoon het OECD advies op en 10 miljard euro, excl rente en overwinsten, komen terug in de schatkist.

CZ, Achmea, OZ, VGZ Coop, Menzis worden weer de aloude ziekenfondsen die zij voorheen waren. En de Balkenende Norm gaat gelden voor bestuurders en werknemers van de voorheen private verzekeraars.

Zou dat de economische prikkel zijn die Andre Rouvoet aanzet tot dit soort initiatieven? Waarschuwen voor ingreep door de EU uit volstrekt eigenbelang?

De EU vindt het prima als naast een ziekenfondsmodel een particulier systeem wordt aangehouden voor degenen die extra willen betalen. Maar daar wil Andre Rouvoet niet aan beginnen; dan lopen verzekeraars weer risico en dat willen ze niet.

Wetenschappelijk Bureau van het CDA waarschuwde zelf in 2005 al voor dit debacle; systeemmodel gaat niet werken, maar levert ons weer tijdwinst op. We zien later wel wat te doen. Pappen en nathouden.

A Klink in zijn Oratie: invoering van het systeemmodel was om de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur in de Zorg uit te schakelen en zo eenvoudiger een klap op de prijzen en lonen te kunnen geven! Thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, Orde, LHV, apothekers kunnen daarover meepraten.

In essentie is het systeemmodel 2006 een pleidooi voor Onbehoorlijk Bestuur.

Voortzetting van Onbehoorlijk Bestuur. Daar is Andre Rouvoet voorstander van. Daar komt zijn stellingname op neer.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

9 november 2012

Zorverzekeraars Nederland zou waarschijnlijk bot vangen bij de Europese Commissie, omdat de zorgverzekeringspremie al zo'n beetje geheel inkomensafhankelijk is. De werkgeversbijdrage is dat al geheel, en de nominale premie wordt gecompenseerd door de inkomensafhankelijke zorgtoeslag.

Frank Conijn

9 november 2012

Addendum:
Verder worden veel tekorten van de zorgverzekeraars en ziekenhuizen aangezuiverd vanuit de algemene middelen, welke pot inkomensafhankelijk gevuld wordt.

Top