ACTUEEL

'Coalitie past plan zorgpremie aan'

Bronnen binnen de VVD en PvdA melden aan de NOS dat de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie worden aangepast. Welke aanpassingen dit zijn is nog onduidelijk. De top van VVD en PvdA is donderdagavond in spoedberaad bijeen geweest om te bedenken hoe de grote onrust over de komst van een inkomensafhankelijke zorgpremie weggenomen kan worden. Geen van de hoofdrolspelers wilde na afloop mededelingen doen.

De meest voor de hand liggende optie is om de inkomensbelasting hiervoor in te zetten, zo stelt de NOS.

Inkomensdalingen

Volgens verscheidene berekeningen zou de invoering van een inkomensafhankelijke premie bij nogal wat huishoudens tot flinke inkomensdalingen kunnen leiden. Die berichten hebben met name in de achterban van de VVD tot woede en verontwaardiging geleid. Een inkomensafhankelijke zorgpremie was een wens van de PvdA waaraan de VVD tijdens de kabinetsformatie tegemoet is gekomen.

Desondanks vindt PvdA-leider Diederik Samsom dat een probleem bij de VVD gezien de samenwerking ook een probleem voor de PvdA is. Volgens ingewijden is er donderdagavond daarom over meer dan alleen de zorgpremie gesproken. Een oplossing voor dat probleem noodzaakt al snel om over andere zaken binnen het regeerakkoord te spreken. De PvdA hecht zeer aan het terugbrengen van de inkomensverschillen, dat echter ook op andere manieren dan via een inkomensafhankelijke zorgpremie bereikt kan worden, bijvoorbeeld via belastingtarieven.

Topoverleg

Op het ministerie van Algemene Zaken verzamelden zich halverwege de avond namens de VVD premier Mark Rutte, minister Edith Schippers (Volksgezondheid), staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) en fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Namens de PvdA waren dat naast Samsom ook vicepremier Lodewijk Asscher en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Vanuit de oppositie klonk donderdag nadrukkelijk de oproep aan het kabinet om het zorgplan van tafel te halen. De Tweede Kamer debatteert dinsdag met het kabinet over de regeringsverklaring, waarin het zijn plannen voor de komende jaren presenteert. Op verzoek van de oppositie komen er voor die tijd nog meer berekeningen over mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor de koopkracht, in dit geval van het Nibud.

Centraal Planbureau

Donderdag bleek uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau dat een huishouden met tweeverdieners die allebei twee keer modaal verdienen, in 2017 maximaal 6500 euro per jaar per huishouden verliest door de inkomensafhankelijke zorgpremie. In die berekening zijn compenserende maatregelen als een belastingverlaging en een arbeidskorting niet meegenomen. (ANP/Skipr)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

8 november 2012

Bij Pauw en Witteman was nu net Rick van de Ploeg, PvdA, aan het woord. Volgens hem was er geen enkel onderzoek bekend over het effect van inkomensafhankelijke zorgpremies. Groots mogelijke onzin. Scandinavische landen, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada, Spanje, Portugal, Griekenland, Italie hebben allen zorgstelsels gefinancierd middels de algemene belastingen en de inkomensbelasting en daarmee inkomensafhankelijke financiering.

Het is ook de essentie van het OECD advies aan landen voor de inrichting van een zorgstelsel. In 2003 en in 2010 heeft de OECD alle zorgstelsels met elkaar vergeleken en beide keren kwam zij tot eenzelfde advies; per saldo is ieder stelsel even duur, maar een zorgstelsel gefinancierd middels de belastingen en daarmee ook de inkomstenbelastingen is eerlijker, rechtvaardiger, robuuster en toekomstbestendiger. Het maakt ingrepen door de Overheid eenvoudiger.

Het vereist van Overheden dat zij zich houden aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

En daar zit hem de kneep. A Klink in zijn Oratie gaf het eerlijk toe; Nederland wil zich daar juist niet aan houden.

Een grof schandaal.

De macht van de zorgverzekeraars laat zich nu in al haar gruwelijkheid gelden.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

9 november 2012

@ ANH Jansen:
Heeft u voor mij de directe link naar de oratie van Klink waarin hij dat stelt? Hij heeft aanmerkelijke fouten gemaakt naar mijn mening, dan wel zaken laten liggen die nooit hadden mogen blijven liggen, maar ik heb nergens kunnen vinden dat hij oreerde wat u stelt dat hij oreerde.

Iets anders is dat de discussie over de fiscalisering van de nominale premie een merkwaardige is. De premie is op dit moment namelijk al grotendeels inkomensafhankelijk. De 'werkgegeversbijdrage' (die men uiteindelijk toch weer zelf betaalt want anders meer loon) en de AWBZ-premie zijn dat al volledig, en de inkomensafhankelijke zorgtoeslag maakt dat de nominale premie dat voor een belangrijk deel ook is.

Nu er dan -- misschien -- nog iets meer van de nominale premie inkomensafhankelijk wordt is Nederland in ene te klein? Dat is merkwaardig.

Anoniem

9 november 2012

Mijn vrouw en ik hebben AOW met een klein pensioen.
De zorgverzekering gaat per maand € 25,00 om hoog.
De zorgtoeslag nu € 80,- gaat er af.Dus € 100,00 per maand minder inkomsten.
Hypotheekaftrek gaat naar 37%. Per maand wordt dit bedrag € 41,00 hoger. Dus achteruitgang in inkomsten € 140,00 per maand. De eigen bijdrage van € 220.00 naar € 350,00
2x = €700,00 per jaar.Per maand is dat € 50,00. Dit moeten wij betalen omdat wij op onze leeftijd 79 jaar nog al wat medicijnen gebruiken. Dus totale achteruit gang in inkomsten per maand € 190.00 euro..
Inkomen per maand is 1750.00 per maand.Dank je wel VVD en PvdA. Ons stemgedrag bij de komende gemeenteraads verkiezingen zal, met mij vele anderen) niet op de VVD en de PvdA worden.Mark Rutte waar blijf je met de VVD komt niet aan de hypotheek aftrek.

ANH Jansen

9 november 2012

http://www.artsenauto.nl/wp-content/uploads/2012/10/Oratie-Ab-Klink_tcm9-302918.pdf

De tekst van de Oratie is op meerdere plekken te lezen en gratis opvraagbaar bij de VU. Je krijgt hem per ommegaande gemaild.

Hier de link vanuit ArtsenAuto.

@Conijn

Frank Conijn

9 november 2012

@ ANH Jansen:
Dat (50pagina's tellende) document had ik al gevonden, maar bij oppervlakkig doornemen ervan kon en kan ik de bewuste passage(s) niet vinden. En omdat het een verkorte weergave is volgens eigen zeggen, dacht ik dat er nog een document zou zijn.

Maar dat is er kennelijk niet. Kunt u aangeven waar precies Klink dat zegt, dat omdat de overheid die verantwoordelijkheid niet wilde hebben men het regieverhaal doorschoof naar de zorgverzekeraars? Dank bij voorbaat.

Top