ACTUEEL

Alfred Veltman in toezicht St. Annaklooster

Alfred Veltman is per 6 november 2012 als lid toegetreden tot de raad van toezicht van Stichting Sint Annaklooster. Hij volgt Martin Klomp op die eind september afscheid heeft genomen omdat zijn zittingstermijn erop zat.

Veltman is sinds 2000 burgemeester van de Noord-Brabantse gemeente Someren. Hij is afgelopen april herbenoemd voor periode van zes jaar. Klomp was sinds 2006 actief voor Stichting Sint Annaklooster.

Stichting Sint Annaklooster

Stichting Sint Annaklooster ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. Het zorgaanbod richt zich voornamelijk op lichamelijke verzorging en verpleging en heeft ook aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale aspecten. Stichting Sint Annaklooster is actief in de regio Eindhoven en Helmond.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top