ACTUEEL

Twentse ziekenhuizen richten coöperatie op

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST) gaan een coöperatie oprichten om de regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen te intensiveren. De partijen streven ernaar om de coöperatie in het voorjaar van 2013 op te richten. Om dit voornemen te bekrachtigen hebben de partijen op 8 november 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend

Alle medezeggenschaporganen, raden van toezicht en de medische staven van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en het Medisch Spectrum Twente (MST) gaan akkoord met de vorming van een ziekenhuiscoöperatie waarvan de beide ziekenhuizen de oprichters zijn. Met de samenwerking willen de ziekenhuizen de topklinische en hoog complexe zorg voor patiënten Twente behouden.

Zelfstandig

De vorming van de coöperatie betekent niet dat de ziekenhuizen gaan fuseren. Beide ziekenhuizen blijven zelfstandig en zorgen voor de basis- en centrumzorg op hun locaties. MST en ZGT roepen andere ziekenhuizen in de regio op om ook deel te nemen aan de coöperatie.

 “We zijn blij dat we verder kunnen met de uitwerking van onze samenwerking, stelt Meindert Schmidt, voorzitter raad van bestuur van ZGT, “Medisch specialisten werken al in deze en omliggende ziekenhuizen in de regio op onderdelen samen om te blijven voldoen aan de criteria voor goede patiëntenzorg.” Herre Kingma, voorzitter raad van bestuur van MST: “Ook ontstaat er een breder en solider draagvlak voor de grote investeringen die er in de komende jaren voor beide ziekenhuizen nodig zijn. Zo zijn wij net gestart met de nieuwbouw van MST in het centrum van Enschede. Een dergelijke investering vraagt uiteraard een breed draagvlak.”

Regionale visie

De volgende stap is de uitwerking van een regionale visie. Daarbij zal nader worden gestudeerd op de mogelijke samenwerking per specialisme en de spreiding van specialisaties over de beide ziekenhuizen. Er wordt ook gekeken naar samenwerking op specifieke gebieden met o.a. UMCG, UT Twente, Saxion Hogescholen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top