ACTUEEL

Netwerkranglijst Skipr99 geeft publiek een stem

Netwerkranglijst Skipr99 geeft publiek een stem

De netwerkranglijst voor de zorg Skipr99 kent dit jaar een primeur. Via een digitale stemprocedure kunnen lezers van Skipr voor het eerst mede bepalen wie de invloedrijkste beslissers, netwerkers en beïnvloeders in de zorg zijn.

De publieksstem krijgt zijn weerslag in een separate lijst, die naast de Skipr99 verschijnt. Met deze Skipr99X hoopt Skipr de maatschappelijke betrokkenheid bij vraagstukken rond governance en zeggenschap in de zorg te versterken. Een veelgehoord punt van kritiek ten aanzien van het huidige governance-model is dat bestuurders en toezichthouders vaak nog onvoldoende zichtbaar zijn. Door rechtstreeks het publiek te bevragen wordt deze groep zichtbaarder en groeit de transparantie rond hun functioneren. Ook willen de samenstellers van de Skipr99 zichzelf toetsbaar opstellen door het publieksoordeel openlijk met de Skipr99 te vergelijken.  

Relatieve invloed

De Skipr99 geeft ieder jaar inzicht in de rolverdeling tussen en relatieve invloed van bestuurders, toezichthouders, verzekeraars, opinieleiders en wetenschappers in de zorg. De methodiek achter de Skipr99 is gebaseerd op een nauwgezette, mathematisch onderbouwde analyse van de omvang en reikwijdte van de professionele en persoonlijke netwerken en wordt bewaakt door een gezaghebbend panel.

Spiegellijst

Met de vijfde editie van de Skipr99 in het verschiet, stelt Skipr onder de noemer Skipr99X ook een interactieve spiegellijst samen. Deze is direct gebaseerd is op het oordeel van de lezers. Zij krijgen de gelegenheid om zelf namen aan te dragen van invloedrijke beslissers, netwerkers en beïnvloeders. Bij de samenstelling van de publiekslijst telt elke stem even zwaar. Hoe vaker een genomineerde door de Skipr-lezers wordt genoemd, hoe hoger de notering. De Skipr99X wordt op 12 december tijdens het jaarlijkse Skipr event gelijktijdig met de nieuwe Skipr99 gepresenteerd.

Kwesties

In het kader van de Skipr99 zijn de afgelopen jaren ettelijke belangrijke governance-kwesties aan het licht gebracht, zoals de verwevenheid tussen politiek en zorg-governance, de scheve sekseverhouding in de top van de zorg en de falende beloningscode voor toezichthouders. 

Verdere uitleg over de Skipr99X

Ga rechtstreeks naar het stemformulier  

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 november 2012

Ik vraag me af wat het doel is van dit soort ego-lijstjes. Het lijkt steeds minder om deskundigheid te hoeven gaan in de zorg. Dan ontstaan dit soort lijsten. Zouden we niet beter een lijst kunnen maken met mensen die daadwerkelijk iets hebben bereikt voor de zorg? Objectief gebaseerd op cijfers. Dus wat hebben ze betekend voor de patiënt in plaats van voor hun eigen salaris.

Top