ACTUEEL

Maandag alternatief voor zorgpremieplan

Het kabinet hoopt maandag met een oplossing te komen voor de problemen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom wordt die gezocht ,,binnen de kaders van het regeerakkoord''. Het op orde brengen van de begroting, het verkleinen van de inkomensverschillen en het versterken van de economie blijven prioriteiten.

Zo eindigde vrijdagmiddag een week vol commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie, die veel mensen in de middengroepen met ingang van 2014 een fikse inkomensdaling zou bezorgen en vooral de VVD-achterban gruwelijk in het verkeerde keelgat is geschoten. Donderdag kwamen de regeringspartijen VVD en PvdA al bijeen omdat hun plan echt niet meer houdbaar leek. Duidelijk werd dat een van de partijen ,,erg veel moeite heeft met een van de maatregelen in het regeerakkoord en een stabiele coalitie hoort elkaar dan te hulp te schieten'', aldus Samsom de dag erop. Volgens hem verlopen de gesprekken wel "constructief".

Debat

Dinsdag is het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Dan moet helder zijn op welke manier het regeerakkoord wordt aangepast. Waarschijnlijk worden de zorgpremies niet of minder inkomensafhankelijk gemaakt en komt er een alternatief via de belastingen. Ingewijden bevestigen mediaberichten dat ambtenaren varianten hebben aangedragen waarbij de belastingtarieven in de tweede en derde schijf worden verhoogd in plaats van verlaagd en de beloofde verlaging van de hoogste schijf niet doorgaat. Het geld dat dit oplevert, kan worden teruggesluisd naar de lagere inkomens via bijvoorbeeld een verhoging van de arbeidskorting voor werkenden of de algemene heffingskorting, een belastingkorting voor iedereen. Voor hogere inkomens zou de arbeidskorting verdwijnen. Dit zou het nivellerend effect hebben dat de PvdA wenst.

Doorrekenen

Het Centraal Planbureau rekent in het weekend de inkomensgevolgen uit van de alternatieven. Maandag bekijken de partijen of de aanpassingen door de beugel kunnen. Hoe laat en waar dit gebeurt, is nog niet duidelijk.

"We laten nu op dit moment mogelijke oplossingen doorrekenen wat de gevolgen zijn. Dat wachten we rustig af. Of er dus een oplossing is, dat zult u nog even moeten afwachten. Dat hangt er vanaf of er goede resultaten geboekt kunnen worden", verklaarde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vrijdagmiddag. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

10 november 2012

http://www.economie.nl/weblog/heronderhandelingen-inkomensafhankelijke-zorgpremies-economische-cosmetica-denivellering

Bas Jacobs legt het allemaal uit wat iedereen elders in de wereld, behalve Zwitserland en de USA en Nederland, al weten en daarom vasthouden aan het OECD systeemmodel.

Bas Jacobs is geen familie al zou de lengte van zijn bijdrage dat wel suggereren.

Prima stuk.

ANH Jansen

10 november 2012

In alle overige landen binnen de EU wordt de zorg gefinancierd uit de algemene middelen. Een deel tot een fors deel via eigen bijdragen regelingen die bij afname van de zorg moeten worden voldaan.

Administratieve last voor inning en beheer is dan 0,5% van de kosten tegen nu 9 - 15%. (verzekeraars willen argelozen anders doen geloven, maar de werkelijkheid is anders; afwentelen van kosten is hen in het bloed gegeven).

Vandaar dat alle andere landen op deze wereld, behoudens USA, Zwitserland en Nederland, hebben gekozen voor inning via belastigingen en financering via de belastingen. Alle belastingen. Sterkste schouders dragen zo automatisch de zwaarste lasten, mits een progressief belastingklimaat is ingevoerd en de effectieve belastingdruk ook progressief blijft. Aftrekposten minimaliseren. Geen USA toestanden.

Duncan Stutterheim was verbijsterd bij terugkeer uit de USA te vernemen hoe NL is veranderd. Hij moest zich in de armen knijpen om te zien waar hij terechtgekomen was. Zie Pauw&Witteman.

NL is ernstig richting USA denkbeelden opgeschoven. Tea Party mentaliteit.

Veel ruimte voor wijziging heeft de NL Overheid echter niet; macro beslag van de NL overheid op de burger is al 60,3% van het BNP. Een wereldrecord.

De Erasmus economen moeten daar maar eens hun licht op doen schijnen en aangeven wat daar de consequenties van zijn. Vermoedelijk heeft de recent onstane heisa daarmee te maken.

10 miljard euro ziekenfondspremies, uit de jaren voor 2006, hebben de private verzekeraars, in essentie de voormalige ziekenfondsen, van de Overheid ontvangen als borg voor hun risico's.

Cie Baarsma heeft geadviseerd die risico's tot nul terug te brengen middels een verbod op overschrijding van het voor VWS toegestane budget. Om toch zorg te kunnen blijven leveren moeten de zorgaanbieders vervolgens wetteljk verplicht gratis zorg leveren aan de verzekerden van deze commeriele bedrijven! Wie de werknemers van deze zorgaanbieders dan moet betalen zegt Cie Baarsma er niet bij.

Waarom die commerciele verzekeraars dan nog steeds moeten kunnen beschikken over de reserves is nu een raadsel. EU Commissie beschouwt de 10 miljard dan ook als Staatsteun.

Erasmus Economen vinden het niet eerlijk dat lagere inkomensklassen en werklozen het meest profijt hebben van de zorguitgaven; zij ontvangen meer dan zij betalen. Het druist in tegen hun economisch systeem; de winst valt in hun ogen verkeerd.

Het wordt tijd dat de Erasmus Economen op bijles moeten. En laat de overige 5.000 economen van dit land even aanschuiven.

Top