ACTUEEL

KNMP: apothekers houden zorg niet vol

Omdat zorgverzekeraars de begeleiding van patiënten voor en na een operatie niet vergoeden, worden apothekers op extra kosten gejaagd. Zij moeten dat nu uit eigen zak betalen "en dat is voor hen niet vol te houden", aldus apothekerskoepel KNMP zaterdag.

Vandaar dat de organisatie zorgverzekeraars met klem oproept om de zorg wel te vergoeden. "De begeleiding valt voor de patiënt onder verzekerde zorg. Maar doordat zorgverzekeraars hier geen vergoeding voor geven, staat deze onder druk."

Risico's

"De apothekers betalen de zorg nu, omdat het onder de zorgplicht valt. Maar ze maken er verlies op. Dat is niet vol te houden en daar zitten risico's aan", verklaart Rob Sebes van de KNMP. Het komt volgens de organisatie voor dat mensen in het ziekenhuis belanden na verkeerd medicijngebruik, omdat er informatie verkeerd wordt overgedragen voor en na de operatie.

In een brief aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de KNMP eind augustus al zorgen uitgesproken over de situatie. De IGZ laat weten dat apothekers de zorg wel degelijk moeten verlenen, maar dat het vervelend is dat ze er geen geld voor krijgen. "We weten dat de meeste apothekers het gewoon goed doen, maar we maken ons wel zorgen dat er niet meer wordt ingekocht door de zorgverzekeraars. Ze deden dat altijd wel."

Richtlijn

"Zorgverleners, waaronder apothekers, zijn verplicht om actuele en complete informatie over medicatie aan elkaar uit te wisselen in het belang van de patiënt en diens veiligheid. De inspectie wil dan ook benadrukken dat de richtlijn zo veel als mogelijk moet worden nageleefd", laat de IGZ verder weten in een schriftelijke reactie op de brief van de KNMP.

Omdat er echter met enige regelmaat calamiteiten worden gemeld bij de IGZ op dit terrein, wordt de inspectie wel scherper. De IGZ is daar al volop mee bezig. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

11 november 2012

"De IGZ laat weten dat apothekers de zorg wel degelijk moeten verlenen, maar dat het vervelend is dat ze er geen geld voor krijgen."

Die ambtenaren toch. Werken voor niets? Wat vervelend nou toch en staken mogen jullie ook al niet. Erg hoor, maar we gaan jullie apothekers toch op de bon slingeren en dwingen om niets te werken.

Sinds 2010 is er prestatie bekostiging en is het werk in de zorg opgeknipt in deelprestaties. Worden ze niet gecontracteerd dan moet je ze niet doen. Zo werkt het overal in de wereld. Een schilder verft alleen wat hij moet schilderen in opdracht van de hoofdaannemer.

In de zorg is de hoofdaannemer de Zorgverzekeraar en die weet alles zo goed dat hij precies weet hoeveel wat kost en wie dat als enige mag doen. Aan dubbel betalen heeft de hoofdaannemer in de zorg een godsgruwelijke hekel. Dat gaat ten koste van zijn winst.

Voor de Rechter staan de weigerende onderaannemers in hun gelijk; EU Hof te Luxemburg weet er alles van; er is ook nog zoiets als een mensenrecht.

De verzekeraars, politiek en ambtenarij in dit land zijn het allemaal vergeten.

Doelmatig is het gedrag van de IGZ niet. Zij gaan controleren of werk wordt gedaan dat niet is gecontracteerd. Die onderaannemers staan in hun gelijk. Waarom werk doen als de hoofdaannemer van mening is dat een ander het wel kan doen?

IGZ zal moeten controleren bij de poli-apotheken. Die zijn de onderaannemers die zijn gecontracteerd voor deze prestaties; opname en ontslag medicatie begeleiding.

Zorgstelsel was bedoeld om dubbele betaling tegen te gaan. A Klink heeft in zijn Oratie al eerder verklapt dat door invoering van het systeemmodel de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur niet meer zouden gelden in de zorg.

IGZ moet even bij A Klink langs om bij te praten.

Work by rule ga je krijgen als de hoofdaannemers erop gokken dat gratis werk zal worden verricht tot de bom barst. Diezelfde hoofdaannemer gokken er vervolgens op dat de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur met terugwerkende kracht nog wel van toepassing zullen zijn voor de niet-gecontracteerde onderaannemers.

IGZ zit op de koers van ZN en ZN-leden. Dat zijn de regisseurs van de zorg en de Hoofdaannemers.

Doelmatig zou zijn de Menukaart van Sebastiaan Wegman in te voeren in de farmaceutische zorg; dit is wat extramurale apothekers aanbieden en dat is de prijs. Doen wij iets niet, dan hoeft u niet te betalen.

Invoering van de lumpsum dus; 9 euro per wmg regel en alle 14 prestaties worden gedaan. En de kortingen en bonussen mogen de hoofdaannemers allemaal houden. Kunnen ze nog 1 cola en 1 kroket van kopen en onderling over vechten. Van eerlijk delen hebben verzekeraars nog nooit gehoord.

En is het probleem in de zorg.

10miljard euro aan ziekenfondspremies, defacto gewoon belastinggeld, hebben de voormalige ziekenfondsen mogen houden bij hun transformatie tot commerciele risico dragende verzekeraars. Gedurende 10 jaar ziet de EU Commissie die 10 miljard euro als Staatsteun. Binnen die 10 jaar moeten de verzekeraars bewijzen dat het systeemmodel van gereguleerde marktwerking werkt.

Het werkt dus niet was de conclusie van de ambtelijke werkgroep en ook de Adviezen van Cie Baarsma gaan dat niet veranderen. Een wettelijk gebod tot het verstrekken van zorg door zorgaanbieders als het budget van de private verzekeraars is opgemaakt? Een wettelijk verbod op overschrijding van het door VWS berekende budget door private bedrijven?

Work by rule is wat nu gaat dreigen en dat is alleen op te lossen door invoering van een nationaal ziekenfondsmodel met lumpsum financiering op basis van redelijkheid, billijkheid en toetsbaarheid; de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur moeten weer gaan gelden in de zorg. Startkapitaal is 10 miljard euro. Die ziekenfondspremies kunnen gewoon terug in de schatkist. Een ziekenfonds hoeft geen reserves achter te houden voor risico's. Risico's omslaan over de gehele populatie is immers de goedkoopste en zekerste vorm van omslaan.

En laat die verzekeraars maar een eigen systeem optuigen voor degenen die dat willen; inclusief risico selectie e.d. En inclusief het dragen van het gehele risico.
Dat zou nog eens een innovatie zijn.

Oplossing voor het probleem van niet contracteren en toch moeten doen is het invoeren van een tarief voor 'meerwerk'. Dat is in de wereld zeer gangbaar en waarom dan niet in Nederland?

Voor 25 euro per ontslag medicatie begeleiding valt er te praten over verrichten van deze prestatie. Eerst betalen, want het vertrouwen in de hoofdaannemer is geschaad.

E.Kriek

11 november 2012

Ik ben het niet vaak eens met de NPCF; toch vind ik de opmerking van mevrouw Wind in deze lezenswaard:

"als de apothekers veiligheid niet kunnen waarborgen, waarom gaan zij er dan mee door? "

Mede op advies van de NPCF: apothekers, staakt!

ANH Jansen

11 november 2012

Over het recht op staken door apotheken is jurisprudentie; dat mag niet wegens de bijzondere positie van de openbare apotheken in het openbare leven en maatschappelijk verkeer.

Wat wel mag en kan is werken volgens het contract; werken volgens de regels. De zorgverzekeraars hebben de regie, hebben als enigen de zorgplicht en menen te kunnen volstaan met het contracteren van prestatie 1 van de 14 bij de openbare apotheken. Nadrukkelijk is contractueel vastgelegd dat de prestaties ontslag en opname zijn gecontracteerd bij de poli-apotheken.

Zo zijn de regels. De verzekeraars bepalen de gang van zaken en zij moeten op de blaren zitten als hun eigen contracteerbeleid vast loopt.

Als een regisseur mislukt moet de producent ingrijpen.

Work by rule wordt werken volgens de regels genoemd en daar is niets mis mee.

Lumpsum financiering volgens de Menukaart methode is volgens de NZa zeer goed mogelijk en is ook nog budgettair neutraal.

En Wilma Wind ging er op RTL nieuws met twee gestrekte benen in. Zo fraai was dat nou ook weer niet.

Anoniem

12 november 2012

Beste meneer Jansen,

Wanneer gaat U nu eens eindelijk Uw eigen zorgverzekeraarsmaatschappij opstarten?

Top