ACTUEEL

Plannen zorgpremie definitief van de baan

De plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zijn van de baan. Het nieuwe VVD-PvdA-kabinet wil in plaats hiervan ondermeer de loonbelasting geleidelijk verhogen. Lage inkomens worden ontzien door een hogere heffingskorting en arbeidskorting.

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland toont zich verheugd over het terugdraaien van de kabinetsplannen. Een inkomensafhankelijke zorgpremie slaat volgens ZN de bodem uit het huidige zorgstelsel. De zorgverzekeraars houden nog wel ernstige twijfels over de voorgenomen afschaffing van de restitutiepolis. ZN vindt dat het kabinet de Europese Commissie moet consulteren over de juridische houdbaarheid.

Rekening

Ouderenbond ANBO vindt dat ook in de nieuwe plannen ouderen onevenredig hard worden getroffen. “Het ziet ernaar uit dat gepensioneerden de hogere rekening blijven betalen. Dat komt vooral door verlaging van de algemene heffingskorting in de tweede en derde tariefschijf en de afbouw van de ouderenkorting bij hogere inkomens. ANBO is blij met een extra potje van 250 miljoen euro voor een sociale agenda.''

Door de knieën

SP-fractieleider Emile Roemer vindt dat de PvdA voor de VVD door de knieën is gegaan. “Ze hebben de hele zorg aan de VVD overgelaten wat nu volledige marktwerking betekent in de zorg met alle gevolgen van dien. Ze hebben niets gedaan aan de effecten die gewone mensen straks gaan merken: de forse verhoging van de huren, het afschaffen van de thuiszorg, afschaffen van dagbesteding, het verhogen van de schulden van studenten, de ontslagbescherming.''

Jan Modaal

Ook PVV-leider Geert Wilders is kritisch. “Dit is net zo verschrikkelijk als het vorige plan”, aldus Wilders. “De middeninkomens worden keihard gepakt. De excessen bij de hoge inkomens zijn weg, maar Jan Modaal is keihard de klos.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

13 november 2012

Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan.

De voor iedereen gelijke Nominale premie blijft bestaan en dus ook de zorgtoeslag. Om die uit te keren is er een aparte organisatie. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk.

Het verplicht eigen risico wordt gehandhaafd, maar wordt eveneens inkomensafhankelijk. Ook hiervoor wordt een aparte organisatie opgetuigd, kosten 100 miljoen. Die kosten worden verrekend met alle verplicht eigen risico betalende verplicht verzekerden.

En de helft van alle zorgkosten in de Zvw wordt betaald via een inkomensafhankelijke premie geïnd via de werkgever. Ook weer door een aparte organisatie.

Zo maakt Nederland het zichzelf makkelijk.

De zorgtoeslag wordt de komende jaren afgebouwd tot nul. Dan betaalt iedereen ongeacht inkomen eenzelfde nominale premie. Het inkomensafhankelijke verplicht eigen risico gaat dit nimmer kunnen compenseren.

De problemen laten zich uittekenen.

Laat NL inderdaad dit systeemmodel, inclusief afschaffing van de Restitutie polis, maar eens aankaarten bij de EU Commissie of dit door de beugel kan.

Top