ACTUEEL

Gemiste kans bij wetsvoorstel cliëntenrechten zorg

Minister Klink wil met de nieuwe patiëntenwet (Wcz), die in 2011 van kracht wordt, de rechtspositie van cliënten en patiënten in de zorg verbeteren en verhelderen. Deze wet, die zorgverleners hun plichten voorschrijft en patiënt hun rechten, heeft betrekking op alle zorgverleners (BIG-geregistreerde artsen, verpleegkundigen en andersoortige behandelaars) en hun patiënten.  Gezondheidsrecht jurist mr. Rose Marie Doppegieter plaatst in Medisch Contact kanttekeningen bij dit wetsvoorstel en bij de tijd die veldpartijen krijgen om te reageren.

Wetten verdwijnen of worden aangepast

In maart is de concepttekst van het wetsvoorstel openbaar gemaakt. De nieuwe patiëntenwet vervangt een aantal andere wetten, zoals de Kwaliteitswet en Wet klachtrecht,  of past andere wetten aan, zoals de huidige patiëntenwet, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Te korte bezinningstijd

In tegenstelling tot bij de voorloper van deze wet, de huidige Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo), krijgen de veldpartijen nu maar weinig tijd om hierop te reageren. Tijd om de achterban te raadplegen ontbreekt. Laat staan tijd de voor bewustwording en het creëren van draagvalk. Bij de voorbereiding van de huidige Wgbo heeft toenmalig staatssecretaris Simons de consultatiefase uitdrukkelijk benut en bezwaren van patiënten en zorgverleners werden serieus genomen.

Kanttekeningen bij wetsvoorstel

Daarom probeert Doppegieter de belangrijkste wijzigingen te schetsen. En welke voor- en nadelen brengt de wet en welke kanttekeningen zijn erbij te plaatsen?

Nog meer administratieve rompslomp

Belangrijkste voordeel is dat de rechten straks overzichtelijk bij elkaar staan. Nadeel is dat de zorgverleners zich weer nieuwe regels eigen moeten maken. Daarom zitten ze niet te wachten in tijden van fusies, marktwerking, kredietcrisis, EPD en zorgzwaartepakketten. Administratieve verplichtingen nemen toe, terwijl de Kamer vindt dat zorgverleners zich toch vooral met de patiënt moeten bezighouden.

Zorgverleners doordringen van cliëntrechten

Een nieuwe wet mag misschien politieke winst zijn, maar belangrijker is dat cliëntenrechten bekend zijn en vooral beklijven bij de zorgverleners. Investeren in bewustwording en kennis is pas echte winst voor de patient, stelt Doppegieter. Lees haar hele artikel “Gemiste kans; Kanttekeningen bij het wetsvoorstel cliëntenzorg”.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top