Finance

Bestuurscrisis brengt Pasana in het rood

Zorggroep Pasana in Dokkum heeft over 2008 een negatief resultaat behaald van 1,4 miljoen euro. Het verlies is volgens de raad van bestuur deels te wijten aan hoge kosten die vorig jaar gemaakt zijn als gevolg van een bestuurscrisis en het inhuren van interim-bestuurders.

Overnamegeruchten

Ook het hoge ziekteverzuim op diverse locaties drukte zwaar op de resultaten van de zorggroep. Toch weerspreekt bestuurder Christian Krappel dat de zorggroep vanwege de financiële problemen overweegt om ziekenhuis De Sionsberg af te stoten. “De Sionsberg heeft veel potentie en kan zelfstandig blijven bestaan als onderdeel van Zorggroep Pasana”, aldus Krappel. “Natuurlijk werken we graag samen met andere zorgaanbieders om de beste zorg te leveren, maar een overname is absolute onzin.” Ook de avances in de media van zorgondernemer Loek Winter wijst Krappel af. “Het is mooi dat hij de voormalige IJsselmeerziekenhuizen wil redden, maar wij hebben hem niet nodig.”

Positief resultaat

De eerste tekenen voor 2009 zijn volgens de nieuwe raad van bestuur positief. Pasana stevent af op een klein positief resultaat. Door duidelijk beleid en preventiemaatregelen is het ziekteverzuim aan het dalen. Daarnaast gaat de efficiency omhoog. Zo zijn in het ziekenhuis twee afdelingen samengevoegd, overigens zonder afname van de capaciteit van het ziekenhuis, en is voor de verpleeg- en verzorgingshuizen een uitgebreide herstructurering ingezet.

Toekomstplannen

Een speerpunt voor de zorggroep is het wonen met zorg voor ouderen, zowel grootschalig in de verpleeg- en verzorgingshuizen, als kleinschalig en extramuraal. Ook welzijn wordt steeds belangrijker. “We willen in diverse kleine dorpen in Noordoost-Friesland steunpunten gaan inrichten waar zorg- en welzijnsdiensten aangeboden worden”, aldus Krappel. “In de toekomst willen mensen steeds liever en langer thuis blijven wonen, daar moeten we op inspelen. Onze combinatie van verpleeg- en verzorgingshuizen met een ziekenhuis biedt veel kansen om ons te specialiseren in de ouderenzorg in de breedste zin van het woord. Wij bieden meer dan zorg, waarbij ook wonen en welzijn belangrijke aspecten zijn.”

Herstructurering

Voor 2009 staan er nog een aantal grote veranderingen op stapel. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de herstructurering van de ouderenzorg. Met één Clusterdirecteur en nieuwe zorgmanagers wordt gekozen voor een geheel nieuwe structuur waarbij de managementlaag met locatiemanagers geheel is verdwenen. Hierdoor kan efficiënter en kostenbewuster worden gewerkt en kan de zorggroep de invoering van zorgzwaartebekostiging (zzp) met vertrouwen tegemoet zien.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top