ACTUEEL

Dermatologen vinden ontslag ‘buitenproportioneel’

De maatschap dermatologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is “verbijsterd” over het definitief opzeggen van de toelatingsovereenkomst door de raad van bestuur. In een schriftelijke reactie laat de maatschap weten dat “zij ten onrechte wordt beschuldigd van het bewust financieel benadelen van patiënten en de ziekenhuisorganisatie.”

Daarmee mist de opzeggingsprocedure volgens de dermatologen elke fundering. Bovendien steekt het de maatschap dat hun jarenlange inzet om de patiënten en het ziekenhuis “de hoogste kwaliteit aan zorg te bieden” teniet wordt gedaan. “Onze integriteit wordt nu volstrekt ten onrechte in twijfel getrokken”, aldus dermatoloog Gertruud Krekels. “Dat is schadelijk voor ons, maar nog meer voor onze medewerkers en de jonge mensen die wij opleiden. Zij leven nu in grote onzekerheid over hun toekomst. Wij hebben altijd volledig te goeder trouw en in oprechtheid gehandeld. Er is geen sprake van dat patiënten financieel benadeeld zouden zijn, zoals de raad van bestuur zegt.”

Waarheid

De maatschap heeft afgezien van de eerde geplande hoorzitting met de raad van bestuur, omdat deze volgens de dermatologen al lange tijd uitging van de schuld van de maatschap. Door de publieke aanval van de raad van bestuur wil de maatschap via de rechter en het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg “de waarheid boven tafel krijgen”.

Evaluatie

Volgens de dermatologen startten ze in september 2011 met toestemming van de raad van bestuur een pilot met het leveren van niet verzekerde dermatologische zorg. De pilot werd ingegeven door het feit dat steeds meer reguliere dermatologische behandelingen, zoals spataderbehandelingen, buiten de basisverzekering vallen. De pilot moest inzicht geven in patiënten en soorten van zorg. De verrekening van de kosten van het ziekenhuis en het ontwerpen van een business plan zouden na afronding van de pilot plaatsvinden.

Conclusies

Uit een door de raad van bestuur ingestelde onderzoek, dat volgens de dermatologen in juli in concept beschikbaar kwam, zouden in eerste instantie geen onoplosbare problemen naar voren zijn gekomen. De definitieve conclusies werden op 5 november volgens de maatschap direct gekoppeld aan de opzeggingsprocedure .

Vijandig

Hoewel “verbijsterd” is er volgens de dermatologen “al langer sprake van een vijandige houding” jegens de afdeling. Volgens de dermatologen heeft de raad van bestuur buiten hun medeweten een advies van de officiële opleidingsvisitatiecommissie juridisch aangevochten. Om aan de eisen van de opleiding te voldoen zou de visitatiecommissie hebben gepleit voor meer fysieke ruimte. Een verzoek van de maatschap om via mediation de onderlinge verhoudingen te verbeteren, zou door de raad van bestuur in april zijn afgewezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top