ACTUEEL

Vieze zorgprofessionals krijgen gele of rode kaart

Zorgprofessionals in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg die de hygiëneregels onvoldoende in acht nemen, kunnen vanaf deze week tegen een gele of rode kaart aanlopen. Leidinggevenden hebben de kaarten tot tenminste 1 februari op zak.

Met de campagne, die gestart is in landelijk de Week van de Patiëntveiligheid , wil het St. Elisabeth het belang van goede persoonlijke hygiëne en schone dienstkleding onder de aandacht brengen. Eerder al maakte het ziekenhuis werk van de campagne Handhygiëne 'Gewoon handen schoon'. Met het uitdelen van de kaarten worden medewerkers aangesproken op hun gedrag. Het St. Elisabeth denkt daarmee uiteindelijk de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te vergroten.

Aanspreekcultuur

"Het blijkt dat veel artsen en verpleegkundigen goed op de hoogte zijn van de regels”, blikt zorggroepmanager Rita Arts op de eerste dagen van de campagne terug. “Ze vinden het prima dat de regels met deze actie extra onder de aandacht worden gebracht. Het zorgt in huis in ieder geval voor extra bewustwording. Een specialist op de polikliniek met een open doktersjas krijgt een gele kaart. Een verpleegkundige krijgt een rode kaart als ze een ring of horloge draagt bij het uitvoeren van een zorgtechnische handeling zoals het wassen van een patiënt. Met deze actie maken we serieus werk van patiëntveiligheid. Ook willen we hiermee de aanspreekcultuur bevorderen in huis."

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 november 2012

Eigenlijk heel logisch...

Anoniem

16 november 2012

Dit zou de praktijk in alle ziekenhuizen moeten zijn. Als patiënt zie ik nog té vaak dat er geen acht op geslagen wordt. Zeker door beginnende co-assistenten...

Anoniem

16 november 2012

Ludiek, maar zonder concrete sancties zinloos

zwanikken

19 november 2012

In de zomer opnieuw doen ,laat patiënten die in bed liggen de kaarten uitdelen Zij observeren,vertellen het niet aan U maar aan de bezoekers

Top