ACTUEEL

'Zorgverzekeringen vergelijken loont'

Uiterlijk maandag moeten zorgverzekeraars hun premies en polissen voor volgend jaar bekend gemaakt hebben en kunnen Nederlanders weer gaan vergelijken. Het is nog maar de vraag of dat echt gebeurt. Vorig jaar stapte 6 procent van de verzekerden over van zorgverzekering. Volgens gezondheidseconoom Marco Varkevisser van de Erasmus Universiteit in Rotterdam loont het zeker de moeite om te vergelijken.

“Bij het vergelijken is het natuurlijk belangrijk om te kijken wat je kwijt bent bij welke verzekeraar, maar let ook op wat je krijgt voor je geld”, waarschuwt Varkevisser. “Internetverzekeringen van grote zorgverzekeraars zijn bijvoorbeeld goedkoper, maar de keuze voor een ziekenhuis of medicijnen is dan weer beperkter. En je moet alles online regelen. Daar moet je ook zin in hebben en de mogelijkheid toe hebben.”

Geld besparen kan ook door het eigen risico te verhogen. Het verplichte eigen risico is 350 euro. Door dat te verhogen, betaalt de verzekerde minder maandpremie.

Vergelijkingssites

Verzekeringen vergelijken kan door zelf de premies en polisvoorwaarden van de verzekeraars naast elkaar te leggen, maar er zijn ook vergelijkingssites waar dit mogelijk is. “Maar daar kunnen belangen een rol spelen”, waarschuwt Varkevisser. “Veel sites krijgen een percentage van elke verzekering die via hen wordt afgesloten. Afhankelijk van deze financiële prikkel is het mogelijk dat zo’n vergelijkingssite een bepaalde zorgverzekeraar sneller zal voorstellen dan een andere.”

Volgens Varkevisser is het sowieso een goed idee om de suggestie van een vergelijkingssite ook nog even naast de informatie te leggen op de website van de verzekeraar zelf. Een onafhankelijke vergelijkingssite is kiesBeter.nl. Die wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt gefinancierd door de overheid. KiesBeter.nl stopt overigens per 1 februari met zorgverzekeringen. “Dit is vanuit de politiek besloten met als argument dat er inmiddels qua marktwerking genoeg vergelijkingssites voor zorgverzekeringen zijn”, licht een medewerker daarover toe. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

18 november 2012

Marco Varkevisser ziet wat over het hoofd en het staat toch middenin de kamer.

Uitzending Kassa van zaterdag j.l. met de casus maagverlamming laat zien dat informatie over de kwaliteit en de gecontracteerde zorgaanbieders en welk pakket middelen die dan aanbieden ontbreekt in de huidige polissen. De man met de maagverlamming kon geen kant op; In Natura verzekering en zijn toenmalige verzekeraar had een zorgaanbieder gecontracteerd met het verkeerde pakket en bleken niet geneigd deze patiënt het juiste aan te bieden: zijn contract met de verzekeraar verbood dat.

Uitweg is dan de Restitutie Polis; dan kan een patiënt zelf kiezen tussen de verschillende zorgaanbieders en wat zij aanbieden aan kwaliteit. De verzekeraar vergoed bij gecontracteerde zorgaanbieders ook hier de volledige rekening, maar bij niet gecontracteerde zorgaanbieders een marktconform tarief of een percentage van de gemaakte kosten. Ook hier ontbreekt de juiste informatie in de aangeboden polissen.

Een omissie die Varkevisser weigert in te zien; de patiënt wordt kennis onthouden en een patiënt weet van tevoren niet wat hem te wachten staat het komend jaar: welke aandoening krijgt hij, welke behandeling is noodzakelijk, welke hulpmiddelen?

Laagste Prijs is niet alleen zaligmakend in de zorg.

En vergeet ook niet de essentie van zorg: Door selectieve contractering levert niet iedere zorgaanbieder dezelfde kwaliteit en kwantiteit. Bij maagverlamming levert een zorgaanbieder niet langer ieder merk sondevoeding. De verzekeraar verbiedt dat wegens de prijs. En je weet van tevoren niet of je een maagprobleem gaat krijgen.
Goedkoop, de laagste zorgpremie, is dan heel erg veel duurkoop. En als je de noodzakelijk sondevoeding zelf gaat betalen is de verzekeraar de spekkoper: wel de premies incasseren, maar niets uitkeren. Zo lopen verzekeraars financieel binnen.

Andere landen gaan dan ook voor een totaal andere insteek van organisatie van de zorg in hun land tbv de burgers: niet de kosten, maar de kwaliteit en dan de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en als laatste de betaalbaarheid. Dat kan met vestigingsbeleid en uniformiteit van aanbod; kwaliteit en kwantiteit gegarandeerd op voorhand.

In 2014 zijn de Restitutie polissen afgeschaft in de Basisverzekering. Uitweg om voor kwaliteit te gaan en in het lopend jaar te kunnen wisselen van zorgaanbieder is er dan niet meer.

Heeft Varkevisser dan een oplossing voor de keuze die verplicht verzekerden dan moeten maken? Is de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders en wat zij aanbieden aan zorg dan bekend voordat de 'markt' sluit?
En wat met de onmogelijkheid om de toekomst te voorspellen?

Bedenk dat de politiek en VWS eerst einde van het jaar de budgetten voor de verzekeraars bekend maken en het voor verzekeraars en zorgaanbieders onmogelijk is om te zeggen dat zij kwaliteit van x categorie aanbieden zonder te weten of het budget daartoe ruimte biedt.

Het is alsof een onderaannemer intekent voor de bouw van een woning van X grootte en Y kwaliteit zonder te weten wat de hoofdaannemer gaat betalen, maar je wel gaat houden aan het contract.

Ook de Hoofdaannemer weet niet de grootte van de woning die de opdrachtgever wenst, nog de prijs.

De huurders van de woning hebben zo hun wensen, maar weten nog niet of zij kinderen zullen krijgen het komend jaar, inwonende familie, of de pech zullen krijgen te wonen in een omgeving waar een 'feestje' wordt gehouden.

Dit gaat niet werken.

Gaat nu het contractrecht ook op de helling in Nederland?

En dan is het probleem van de ex ante verevening zonder enige vorm van ex poste verevening nog niet eens meegenomen in de probleemstelling. De druk op de verzekeraars om onder de ex ante vergoeding te blijven gaat enorm toenemen. Verschil tussen ex ante vergoeding en daadwerkelijk schadelast uitkering is de enige winstmogelijkheid voor verzekeraars. Dat is de economische prikkel waaraan het zorgstelsel 2006 haar bestaan te danken heeft.

Neen, Marco Varkevisser ziet wat over het hoofd en het staat midden in de kamer.

ANH Jansen

18 november 2012

En vergeet bij dit alles ook niet de gevolgen van afschaffing artikel 13 Zvw waardoor verzekeraars met In Natura Polissen zelf mogen bepalen hoeveel zij vergoeden van zorg afname door hun verplicht verzekerden bij niet gecontracteerde verzekerden; nu is dat 75% en Achmea heeft al aangegeven te zullen gaan tot de eerlijk delen variant: 50% vergoed van het marktconforme tarief, inclusief materiaalkosten.

De casus van de maagverlamming kan zijn lol op.

En ook hier verwacht de NZa dat verzekeraars de verplicht verzekerden vooraf inzage geven in de voorwaarden! Dat kan alleen als de contracten met de zorgaanbieders bekend zijn en wat het marktconforme tarief en materiaalkosten zijn. En dat alleen als het budget bekend is en de samenstelling van het basispakket.

Terecht dat de EU Commissie wordt gevraagd of dit alles verenigbaar is met EU wet en regelgeving en met de Mensenrechten.

Maar daar kijken Marco Markevisser et al niet naar. Hen gaat het om de theorie en het systeemmodel.

Anoniem

20 november 2012

Weet u waar zorgverzekeraars ook in snijden?
In de zorg die u als burger denkt te kunnen gebruiken maar die niet op uw vraag aangeboden kan worden. In alle dure (het mag geld kosten) reclame spotjes wordt u door de zorgverzekeraar centraal gesteld. Nou vergeet het maar. Uiteindelijk krijgt u minder zorg voor meer premie.
Beste burger kom op voor uw belangen en sluit de verzekering daar af waar u ook waar voor uw geld krijgt. Helaas kan ik geen advies geven omdat alle grote verzekeraars niet uw belang voorop stellen maar zich uitsluitend richten op eigen belang. Volgens mij moeten de verzekeraars onderworpen worden aan kwaliteits cirteria en gedwongen worden op te komen voor de verzekerde (burger). Ik roep burger vertegenwoordigers op samen met zorgaanbieders in actie te komen tegen de onbegrensde machtsvertoning van de zorgverzekeraars.

Top