ACTUEEL

‘Patiënten vertrouwen zorgverzekeraar niet’

Patiënten denken dat zorgverzekeraars een goed advies kunnen geven bij het selecteren van de beste zorgaanbieder voor een behandeling. Toch worden zorgverzekeraars maar weinig naar hun advies gevraagd. De reden hiervoor is dat patiënten hun verzekeraar niet vertrouwen. Dit staat in een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

De meeste geënquêteerden denken dat de zorgverzekeraars bekend zijn met de kwaliteit van zorginstellingen. Vier op de tien ondervraagden zou graag geadviseerd worden door de verzekeraar.  Ruim de helft van de ondervraagden wil dit niet. De reden hiervoor is vaak dat met liever op eigen houtje voor een zorgaanbieder kiest of dat men denkt dat de zorgaanbieder niet objectief is. Van de ondervraagden wil 17 procent liever advies van de huisarts.

Selectieve contractering

Ruim 60 procent van de ondervraagden is het ermee eens dat zorgaanbieders die onvoldoende kwaliteit leveren niet meer gecontracteerd worden door de zorgverzekeraars. Veel mensen accepteren dat hun zorgverzekeraar een rol gaat spelen in het kiezen van een zorgaanbieder. Dit kan door selectief te contracteren of door de consument advies te geven over welke zorgaanbieder geschikt is voor welke behandeling.

Het onderzoek van het NIVEL is gehouden onder leden van het Verzekerdenpanel. In totaal zijn 3430 enquêtes verstuurd en zijn er 2679 ingevuld. Bijna 60 procent van de respondenten is man en de gemiddelde leeftijd is 60 jaar. De resultaten zijn gewogen naar de samenstelling van de algemene Nederlandse bevolking.

Skipr 99

Vertrouwen is het thema van het Skipr 99 event. Op woensdag 12 december 2012 vindt voor de vijfde keer het Skipr 99 event plaats. Ditmaal in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit, te Breukelen. U kunt hierbij aanwezig zijn. Ga naar www.skipr.nl/event2012 en meld u aan.

Op 12-12-'12 wordt de vijfde editie van de Skipr 99 bekend gemaakt. Voor het eerst stellen we ook een interactieve spiegellijst samen: de Skipr99X. Deze lijst is rechtstreeks gebaseerd op het oordeel van de lezers. U kunt hiervoor nog stemmen. Ga naar het stemformulier.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

v.d.wielen

20 november 2012

in 2011 werd bij mij keurig verzorgd tand inplanten ge plaats.
maar mijn zorg verzekering liet de rekening liggen tot in 2012
terwijl het in 2011 klaar was en in mijn bijzijn werd ge claimt.
leuk gedacht van hun kosten mij wel 2 x 350 euro
1 x voor de tandarts inplanten in 2011
1 x voor prothesen januari in 2012
op mijn vraag waarom dit kreeg ik het antwoord
we hadden nu pas tijd.

van Doorn

25 november 2012

Met name vertrouwen over betalingen en betalingsafhandeling lijkt hier de basis voor de stelling. Het zijn overwegend mannen die dit zeggen. Apart, uit vele onderzoeken onder klanten naar hun opinie over de zorg blijkt dat de zorg een vrouwenzaak is. Hoe is het met het vertrouwen van de 40% vrouwen gesteld?
De Trendwatch Zorgconsument (in januari verschint actuele versie) liet de afgelopen jaren zien dat het vertrouwen in de zorgverzekeraar groeit. Het komt van heel weinig vertrouwen en heeft indrukwekkende stappen gezet. Met name op het gebied van voorlichting en hun kennis over behandelaars. Stelling is voorbeeld van generaliseren en gekleurde berichtgeving.

Bles

13 december 2012

Beste lezers, Ik ook niet. Maar met mijn huidige zorgverzekering heb ik geen enkel probleem. Maar je moet wel mondig zijn want men wijst soms zaken af die niet terecht zijn en als je dat niet door hebt. Mensen met een minder lees vermogen wordt je wel ingepakt. Daar zou een een onderzoek naar worden gedaan.
Want dit ligt bij de verzekering die geen competent personeel inzetten maar wel grote winsten maakt.
120 miljoen 2011 dus de premie kan best lager.
Het uitgangs punt van deze overheveling van organiseren. naar de private sector. Mooi niet dus

Top